Friday, March 5, 2010

Ingatan bagi pelupa: Sedekah erat persaudaraan Islam

RASULULLAH bersabda maksudnya: "Sesiapa mempunyai kenderaan melebihi daripada keperluannya sendiri hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai kenderaan dan sesiapa mempunyai lebihan bekalan makanan hendaklah ia bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa bekalan makanan. Selanjutnya Rasulullah menyebut bermacam-macam lagi harta benda yang baginda teringat hingga kami lihat bahawasanya tidak ada seorang pun daripada kami yang benar-benar mempunyai kelebihan." (Hadis riwayat Muslim)

Islam menggalakkan umatnya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang susah serta memerlukan bantuan sama ada daripada segi harta benda, kewangan, makanan dan sebagainya.

Hikmah bersedekah ialah untuk mengelakkan daripada mementingkan diri sendiri sebaliknya mengeratkan persaudaraan dalam Islam.

Bagi golongan hartawan yang mempunyai harta kekayaan juga digalakkan bersedekah dengan memberi bantuan makanan kepada golongan yang lebih memerlukan seperti bantuan basikal untuk kanak-kanak ke sekolah atau apa-apa sumbangan diperlukan bagi mereka yang memerlukan.

No comments: