Thursday, January 31, 2008

Dialog perpaduan hapuskan prasangka Barat terhadap Islam

Oleh Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

ISLAM adalah al-Din yang menitik beratkan soal kedamaian sejagat dan kesejahteraan umat. Islam sejak awal menganjurkan umatnya supaya bertoleransi dan bekerjasama dengan sesama manusia untuk memakmurkan bumi Allah ini.

Bumi Allah ini bukan milik persendirian individu tertentu atau kepunyaan istimewa satu-satu kaum sebaliknya, bumi Allah umpama hidangan istimewa yang disediakan Allah untuk dinikmati bersama semua makhluk-Nya.

Allah menjelaskan matlamat itu dalam firman-Nya yang bermaksud: "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan (beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunannya atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (keadaan dan amalan kamu)." (Surah al-Hujurat, ayat 13)

Dalam konteks hubungan antara Muslim dengan masyarakat bukan Islam, Islam tidak melarang umatnya menjalinkan hubungan intim dan berdiplomasi dengan kaum lain dalam perkara yang membawa kebaikan dan maslahah kepada umat manusia sejagat asalkan mereka bukannya daripada golongan yang memusuhi Islam.

Justeru, Islam menggalakkan umatnya memelihara hubungan baik dan jalinan persahabatan dengan kaum lain selaras firman-Nya yang bermaksud: "Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil." (Surah al-Mumtahanah, ayat 8)

Ayat itu menggariskan prinsip ajaran Islam yang menyentuh kod etika hubungan umat Islam dengan bukan Islam. Kod etika itu suatu penegasan daripada prinsip Islam bahawa perbezaan suku bangsa, warna kulit, bahasa dan keyakinan keagamaan antara umat manusia adalah rencah kehidupan yang tidak dapat dielakkan dan dihindari.

Perbezaan keyakinan agama tidak sewajarnya menjadi penghalang untuk mewujudkan suatu suasana hidup yang rukun, damai dan bersaudara.

Dalam kes ini, Rasulullah SAW kerap menziarahi orang sakit biarpun berlainan kaum, mahupun agama dan tidak ketinggalan pernah bangkit menghormati jenazah seorang Yahudi yang diusung ke kubur.

Apabila ditanya sahabat, Baginda SAW menjelaskan bahawa si mati itu adalah manusia yang wajar dihormati. Malah, perbezaan agama, kaum atau keturunan tidak akan menyebabkan permusuhan dan pertelagahan antara kaum. Sebaliknya, mereka saling bantu membantu, bekerjasama dan berganding bahu untuk membangunkan Madinah ketika itu.

Di bawah naungan Islam, orang Yahudi dan Nasrani dapat menikmati kebebasan maksimum dalam menjalani kewajipan agama masing-masing sama seperti kebebasan yang diperoleh umat Islam. Perbezaan akidah atau agama bukanlah satu penghalang besar ke arah mewujudkan hubungan kemanusiaan lebih harmoni dan akrab.

Pendek kata, semangat toleransi beragama dianjurkan Islam bukanlah toleransi yang bersifat pasif, tetapi toleransi bersifat aktif dan konstruktif. Dengan kata lain, toleransi dianjurkan Islam ialah toleransi berpaksikan kewajipan moral untuk menegakkan kebajikan dan keadilan tanpa diskriminasi agama.

Rasulullah SAW sentiasa membuka pintu dialog antara agama dengan tujuan mencari kebenaran dan membina kerjasama. Ia dilakukan dengan penuh hikmah dan adab kesopanan Islam. Bahkan, orang bukan Islam yang mengunjungi Rasulullah SAW dianggap sebagai tetamu yang perlu dihormati.

Dalam Islam, faktor sebenar yang menjadi batu pemisah dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan keharmonian sejagat bukanlah perbezaan keyakinan agama atau perbezaan kebangsaan, sebaliknya disebabkan sikap permusuhan terhadap Islam dan umatnya.

Perlu disedari selama ini Barat memang sering salah faham dan berprasangka buruk terhadap Islam dan umatnya sehingga mereka berani melabelkan Islam sebagai radikal, ganas, ekstrem, fanatik, militan dan sebagainya.

Contohnya, Judith Miller dalam majalah Foreign Affair terbitan 1993, berprasangka buruk mengenai Islam sebagai The Challenge of Radical Islam. Begitu juga majalah Time edisi 15 Jun 1992 yang memuatkan artikel penuh dengan prasangka buruk dengan judul The Sword of Islam.

Berdasarkan realiti ini, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam untuk menghapuskan prasangka buruk dan salah faham Barat itu melainkan melalui jalan dialog persefahaman yang dilandaskan semangat kepercayaan, toleransi dan sikap terbuka untuk saling menghormati kepelbagaian agama, budaya dan bangsa yang mewarnai hidup ini.

Dialog diperlukan pada masa kini untuk menghapuskan prasangka buruk dan salah faham di samping meredakan ketegangan dan konflik berpanjangan yang wujud antara Barat dan Islam. Untuk merealisasikan tujuan itu, pihak Barat perlulah ikhlas dan sanggup bersedia untuk sama-sama menjayakan misi dialog dengan mengetepikan segala kepentingan politiknya yang menjadi hambatan besar ke arah kejayaan diharapkan.

Jika tidak, misi dialog hanya sia-sia saja kerana dialog menuntut kesamarataan, kesediaan dan sifat tolak ansur antara dua pihak. Jika Barat merasakan dirinya lebih kuat dan masih menampakkan kekuasaannya serta mengukuhkan cengkamannya ke atas sesebuah negara yang lemah, maka nisbah kejayaan dialog amat tipis sekali.

Apalah gunanya dialog jika Barat masih lagi mengekalkan kuasanya untuk menjajah Iraq, menzalimi rakyat Palestin, Afghanistan, Kashmir dan sebagainya. Apakah umat Islam di negara itu harus berdiam diri sambil terus mengemis untuk berdialog sedangkan pada masa yang sama Barat masih terus membantai, menyerang dan menzalimi mereka?

Oleh sebab itulah, sudah menjadi kewajipan umat Islam di negara berkenaan untuk mempertahankan agama dan tanah air mereka dengan seruan jihad apabila kehormatan tanah air dan kesucian agama diceroboh dan dinodai.

Pada saat itu, jihad menjadi fardu ain kepada setiap orang Islam negeri itu. Jadi, tidak timbul persoalan bahawa umat Islam itu bersifat ganas, radikal atau militan kerana mereka hanya mempertahankan hak mereka yang dirampas.

Islam pada dasarnya amat menganjurkan dialog persefahaman antara umat manusia yang menghuni alam ini, tetapi biarlah berdasarkan semangat persaudaraan, toleransi dan bersikap terbuka untuk sama-sama mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan hidup sejagat.

Hak Muslim: Bekas suami tiada alasan elak nafkah anak

SAYA bercerai dengan suami sembilan tahun lalu. Sejak bercerai, bekas suami tidak pernah memberi nafkah untuk dua anak kami yang masih belajar. Beliau bekerja sebagai arkitek di syarikat swasta dan sudah berkahwin lain. Saya meminta nafkah anak daripadanya secara baik tetapi biasanya perlu memaksa dengan cara anak menghubunginya berkali-kali barulah beliau memberikan wang. Kini, beliau sering menghina mengatakan saya pengemis dan tidak tahu malu menyuruh anak meminta wang daripadanya. Saya beritahu beliau saya akan menuntut nafkah anak di mahkamah tetapi beliau mengatakan akan menuntut kembali hak jagaan anak kerana saya tidak mampu menyara mereka. Adakah suami boleh menggunakan alasan itu untuk mendapatkan hak jagaan anak? Saya tidak mahu kehilangan anak tetapi tidak mampu menampung keperluan mereka. Jika saya ingin menuntut nafkah anak, berapakah jumlah yang perlu saya tuntut? Tolonglah nasihatkan saya.

Ibu tunggal,
Pantai Dalam, Kuala Lumpur.

SEMOGA puan diredai Allah serta cekal mendidik anak menjadi insan berjaya di dunia dan akhirat. Persoalan puan ialah bekas suami enggan memberikan nafkah kepada anak walaupun diminta beberapa kali.

Apabila diberitahu puan akan menuntut nafkah di mahkamah, beliau mengatakan akan menuntut hak jagaan kerana puan tidak berkemampuan menyara anak. Puan perlu memfailkan tuntutan nafkah anak di mahkamah.

Selagi puan tidak mendapatkan perintah mahkamah, bekas suami tidak berasa berkewajipan membayar nafkah itu. Menurut hukum syarak, orang berkewajipan menyara nafkah anak adalah bapa dan bukannya ibu.

Allah berfirman yang bermaksud: "Ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya." (Surah al-Baqarah, ayat 223)

Antara lain ia bermaksud, bapa wajib membiayai nafkah anaknya dengan sebab kelahiran anak dinasabkan kepada bapa itu melalui akad nikah sah di antara ibu dan bapanya. Ia juga berdasarkan firman Allah yang bermaksud: "Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Surah al-Talaq, ayat 6)

Al-Sheikh Mohamad Khatib al-Sharbani dalam Mughni Al-Muhtaj menghuraikan pengertian ayat itu sebagai, "bahawa membayar upah bagi menyusukan anak itu termasuk juga sebagai kewajipan memberi nafkah kepada anaknya."

Seksyen 72 (1) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (selepas ini dirujuk sebagai 'Akta 303') memperuntukkan, bapa bertanggungjawab menanggung nafkah anaknya sama ada ia berada di bawah jagaannya atau jagaan orang lain termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan, pelajaran dan sebagainya secara munasabah bergantung kepada kemampuan bapa.

Tidak timbul isu sama ada anak di bawah jagaan puan atau orang lain, bekas suami tetap bertanggungjawab menanggung nafkah anak. Seksyen 73(1)(a) Akta 303 pula memperuntukkan, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah anaknya pada bila-bila masa jika dia enggan atau abai memberikan nafkah munasabah kepada anaknya. Berdasarkan nas dan peruntukan undang-undang itu, puan boleh memohon nafkah anak di mahkamah.

Isu bekas suami akan menuntut hak jagaan kerana puan tidak berkemampuan menyara mereka, tidak relevan. Hak jagaan akan hilang jika puan hilang kelayakan menjaga anak seperti mengabaikan kebajikan mereka, menjalani kehidupan tidak mengikut lunas Islam dan alasan lain digariskan hukum syarak.

Alasan bekas suami sebenarnya hendak menghalang puan memperoleh perintah kekal nafkah anak yang akan mengikatnya melaksanakan perintah itu.

Pernyataan tuntutan puan perlu menghuraikan anggaran perbelanjaan bulanan anak merangkumi makan minum, pakaian, perubatan, persekolahan dan kebajikan mereka. Setiap perbelanjaan perlu disokong dengan resit pembayaran serta saksi yang mengetahui berkaitan tuntutan bagi menguatkan keterangan di mahkamah kelak.

Namun, nafkah anak tidak mempunyai kadar tertentu. Ia berdasarkan konsep cukup menurut adat kebiasaan dan kemampuan pemberi nafkah.

Firman Allah yang bermaksud: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah mengikut kemampuannya dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberikan nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu), Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya." (Surah al-Talaq, ayat 7)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Bahawa Hindun Uthbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufian seorang yang kedekut. Dia tidak memberi perbelanjaan kepadaku dan anakku kecuali setakat apa yang aku ambil daripadanya tanpa pengetahuannya." Sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: "Ambillah sekadar yang mencukupi untukmu dan anakmu dengan cara yang makruf." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Al-Sayyid al-Bakri dalam I'aanah al-Talibin menghuraikan maksud hadis sebagai, "wajib memberi makan kepada anak sekadar yang cukup kenyang bagi kesempurnaan hidup dan tidak wajib berlebih sangat atau sampai kepada kemewahan yang berlebihan. Selain makan minum dan pakaian termasuk juga perubatan, persekolahan dan sebagainya."

Puan perlu mengemukakan kepada mahkamah kemampuan bekas suami untuk menanggung nafkah anak dengan menyenaraikan sumber kewangan beliau seperti pendapatan tetap melalui penyata gaji bulanannya serta jumlah harta alih atau harta tidak alih yang beliau miliki seperti rumah, tanah, saham dan wang tunai.

Semua sumber boleh diperoleh daripada majikannya atau Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mahkamah kebiasaannya akan menilai kemampuan bekas suami dibandingkan dengan keperluan anak sebelum memerintahkan jumlah nafkah yang wajib dibayar oleh bekas suami kepada mereka. Moga puan berkeyakinan untuk meneruskan tuntutan nafkah anak selepas ini.

INFO

Peruntukan undang-undang

Seksyen 72 (1) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (dirujuk sebagai 'Akta 303') memperuntukkan, bapa bertanggungjawab menanggung nafkah anak sama ada ia berada di bawah jagaannya atau jagaan orang lain termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan, pelajaran dan sebagainya secara munasabah bergantung kepada kemampuan bapa.

Seksyen 73(1)(a) Akta 303 pula memperuntukkan, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah anaknya pada bila-bila masa jika dia enggan atau abai memberikan nafkah munasabah kepada anaknya. Berdasarkan nas dan peruntukan undang-undang itu, bekas isteri boleh memohon nafkah anak di mahkamah.

Jawapan disediakan Exco Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Siti Razasah Abd Razak. Semua tulisan boleh dilayari di http://peguamsyarie.blogspot. com/ dan sebarang persoalan boleh dihantar ke exco_pgsm@yahoo.com

Tokoh agama berprinsip, disegani

Tokoh agama berprinsip, disegani


TINGGAL KENANGAN: Ishak bersama isteri, Khalijah bergambar bersama cucu mereka.

Ishak tegas perjuangan walaupun menerima teguran pelbagai pihak

BEKAS Mufti Selangor, Datuk Ishak Baharom, 80, yang meninggal dunia di Unit Rawatan Rasmi (ICU) Hospital Sungai Buloh (HSB), petang semalam, adalah seorang tokoh agama yang dihormati, bukan saja di Selangor, malah di seluruh negara.

Beliau dilantik sebagai mufti kelima di Jabatan Mufti Selangor secara kontrak pada 16 Ogos 1985, ketika berusia 58 tahun, iaitu tiga tahun selepas bersara sebagai guru agama.

Kontrak Ishak, anak kelahiran Kanchong Darat, Banting, ditamatkan pada 1997, atas faktor usia.

Ishak, adalah anak pasangan Baharom Jabar yang berasal dari Banjarmasin, Sumatera dan Fatimah Junid, yang berasal dari Melaka.

Beliau yang mempunyai lima adik beradik mendirikan rumah tangga dengan isteri pertamanya, Datin Maznah Yusuf yang berasal dari Manung, Kuala Kangsar, Perak. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan tiga anak, Shahmun, Nawal dan Ahmad Fuad.

Pada Julai 1994, Maznah meninggal dunia ketika berusia 50 tahun selepas berada dalam keadaan koma ketika dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR) Klang.

Beberapa tahun selepas kematian Maznah, Ishak berkahwin dengan seorang pegawai tadbir di Jabatan Pendidikan Selangor, Khalijah Abdullah, 48, dan mereka mengambil anak angkat, Nasim, yang kini berusia dua setengah tahun.

Ishak bersekolah di Sekolah Melayu Kanchong Darat dari 1935 hingga 1941 dan pada 1945, beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Arab Madrasah Bukit Mertajam, Seberang Prai, Pulau Pinang, sebelum melanjutkan pelajaran di Darul Ulum, India.

Beliau digantikan Datuk Mohd Tamyes Abd Wahid sebagai mufti Selangor pada 1998 dan berkhidmat sehingga kini.

Sepanjang Ishak menjadi mufti selama 12 tahun, beliau terpaksa melalui pelbagai kontroversi. Antaranya ialah apabila beliau menyokong tindakan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) menahan tiga gadis Islam yang juga model sambilan, menyertai satu pertandingan ratu cantik pada 1997.

Pendirian tegas beliau bukan saja menyebabkan ramai pihak terkejut, ada yang mempertikaikan tindakan Jais.

Ia juga menimbulkan satu lagi kontroversi, apabila akhbar lidah rasmi Pas, Harakah, melaporkan Ishak menuduh iman Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr Mahathir Mohamad, sebagai terpesong berikutan kenyataan Dr Mahathir mengenai kes penangkapan tiga peserta terbabit.

Lanjutan daripada laporan Harakah itu, Dr Mahathir mengeluarkan kenyataan bahawa beliau tersinggung dengan kenyataan Ishak, namun isu berkenaan dianggap selesai selepas Ishak menjelaskan keadaan sebenar.

Pun begitu, tidak lama kemudian, Ishak melahirkan rasa sedih dan kekesalannya kerana tiada seorang pun pemimpin kerajaan negeri yang mempertahankan tindakan Jais menahan ketiga-tiga gadis itu.

Kenyataan Ishak itu dikatakan dibuatnya ketika beliau menyampaikan satu ceramah di Masjid Az-Zubir Ibnu Al-Awwam di Cheras.

Ketegasan Ishak dalam isu membabitkan akidah dan cara hidup umat Islam di Selangor memang sudah diketahui sepanjang beliau menjawat jawatan sebagai mufti.

Pada awal 1996, Ishak mengeluarkan kenyataan mengharamkan perbuatan merokok di kalangan umat Islam.

Beliau yang juga Pengerusi Perunding Hukum Syarak Selangor ketika itu, memberi penjelasan bahawa ada bukti kukuh mengapa perbuatan merokok dianggap sebagai haram.

Antara alasan yang diberikan ialah ia membahayakan kesihatan dan hakikat itu sudah diakui pakar kesihatan sendiri.

Ishak juga pernah membuat kenyataan bahawa pinjaman yang dibuat penjaja dan peniaga kecil Melayu daripada along atau ceti haram menunjukkan mereka tidak mengambil berat soal halal haram hingga sanggup membuat pinjaman atau berurusan dengan mereka.

Ishak menegaskan bahawa perbuatan itu bertentangan dengan hukum syarak kerana ia ada unsur riba yang hukumnya adalah dosa besar.

Sepanjang beliau menjadi mufti sehingga ke akhir hayatnya, Ishak menjadi penceramah dan pendakwah bebas walaupun beliau pernah diharamkan kerajaan Selangor, daripada menyampaikan ceramah di masjid dan surau negeri itu pada November 1998. Bagaimanapun, larangan itu ditarik balik pada Februari 1999.

Secara peribadi, Ishak berpegang kepada prinsip jika kita berbuat baik kepada orang tanpa mengira kaum dan keturunan, Tuhan akan membalas perbuatan dengan balasan yang baik.

Selain itu, Ishak percaya setiap individu tidak perlu berkira untuk membantu atau berkorban kepada individu lain asalkan ia tidak bertentangan dengan ajaran agama dan berada di jalan yang benar.

Biarpun Ishak sering berdepan dengan pelbagai kontroversi, dengan prinsip yang dipegangnya sepanjang hayat beliau, Ishak tetap disayangi keluarga dan orang yang mengenalinya sehingga akhir hayat beliau.

Ishak menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika dirawat di HSB akibat pendarahan dalam otak selepas tidak sedarkan diri sejak pagi kelmarin, kira-kira 30 hari selepas ulang tahun kelahirannya yang ke-80 tahun pada 1 Januari lalu.

PROFIL

Ishak Baharom

Beliau dilantik sebagai mufti kelima di Jabatan Mufti Selangor secara kontrak pada 16 Ogos 1985, ketika berusia 58 tahun, iaitu tiga tahun selepas bersara sebagai guru agama.

Kontrak Ishak, anak kelahiran Kanchong Darat, Banting, ditamatkan pada 1997, atas faktor usia.

Ishak adalah anak pasangan Baharom Jabar yang berasal dari Banjarmasin, Sumatera dan Fatimah Junid, berasal dari Melaka.

Beliau mendirikan rumah tangga dengan isteri pertamanya, Datin Maznah Yusuf dan dikurniakan tiga anak, Shahmun, Nawal dan Ahmad Fuad.

Ishak berkahwin dengan Khalijah Abdullah, 48, selepas kematian Maznah.

Wednesday, January 30, 2008

3 golongan layak meminta bantuan

DARIPADA Qabishah bin Mukhariq al-Hilali katanya: "Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling bersengketa).

Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW meminta bantuan kepada Baginda untuk membayarnya. Jawab Baginda: "Tunggulah hingga orang datang menghantarkan zakat, nanti kusuruh serahkan kepadamu." Kemudian Baginda melanjutkan sabdanya, "Hai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan iaitu:

Orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta, sehingga hutangnya langsai. Apabila hutangnya selesai, maka tidak boleh lagi dia meminta-minta.

Orang yang ditimpa bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta sehingga dia memperoleh sumber kehidupan yang layak bagi dirinya.

Orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahawa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta hingga dia memperoleh sumber kehidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya meminta-minta dan haram pula baginya memakan hasil perbuatan meminta-minta itu." (Hadis riwayat Muslim)

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Bersama YaPEIM: Al-Rahnu pilihan terbaik ummah

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia

Sistem pajak gadai Islam diperkenal pada 1993 dapat sambutan baik

SEJAK merdeka pada 1957, Malaysia menikmati kadar pertumbuhan tinggi yang konsisten. Kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK) pada harga konsisten meningkat daripada purata kadar tahunan 4.1 peratus pada separuh masa kedua 1950-an kepada 8.1 peratus pada 1970-an.

Bagaimanapun, kadar pertumbuhan ekonomi perlahan dicatatkan pada awal 1980-an, terutama disebabkan kemelesetan ekonomi dunia yang berterusan dan masalah ekonomi domestik.

Namun begitu, selepas 1987, ekonomi Malaysia mengalami pemulihan dengan purata kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 8.5 peratus untuk tempoh 1987 hingga 1995 dan mengalami kemelesetan semula pada suku ketiga 1997. Prestasi ekonomi Malaysia yang menggalakkan ini dijangka akan berterusan hingga berakhir Rancangan Malaysia Ke 8 (RMK-8).

Pada masa sama, pengubahsuaian peranan sektor dalam ekonomi mengalami perubahan. Ekonomi Malaysia yang berorientasi perdagangan banyak bergantung kepada sektor pertanian, namun kebelakangan ini pergantungan terhadap sektor perkilangan semakin ketara.

Struktur ekonomi Malaysia sudah mengalami perubahan penting dengan sektor perkilangan mengatasi sektor pertanian dan memainkan peranan lebih dominan dalam proses pertumbuhan. Sektor kewangan kekal penting terutama untuk menyediakan pertumbuhan sedia ada.

Pada 2000, sektor perkhidmatan menyumbangkan 50.2 peratus daripada KDNK, peratusan ini dijangkakan mencapai tingkat 65 peratus untuk mencapai status negara maju.

Oleh itu, keinginan mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi seterusnya mencapai status negara maju pada 2020 memungkinkan penubuhan sistem kewangan yang maju. Sektor kewangan dilihat sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pemangkin untuk mencapai matlamat pertumbuhan di sektor ekonomi lain.

Namun begitu, sebahagian penduduk tidak mempunyai capaian kepada perkhidmatan kewangan yang disediakan oleh sistem kewangan formal. Mereka bergantung kepada sumber kewangan tidak formal.

Keupayaan institusi kewangan tidak formal mengumpulkan modal dan memobilisasikan sumber luarannya pula terhad. Oleh itu, untuk menyokong dana ini dicapai oleh kumpulan berpendapatan rendah, sumber dana diperoleh daripada pinjaman diberikan oleh geran kerajaan, geran agensi kerajaan, institusi kewangan formal dan pelabur individu. Dalam perkataan lain, institusi kewangan tidak formal dianggap pelengkap kepada institusi kewangan formal.

Objektif utama makalah ini untuk melihat sejarah perkembangan pajak gadai dan peranannya sebagai penjana ekonomi di Malaysia. Makalah ini juga akan cuba menjawab persoalan bagaimana isu kawal selia dapat memberi kesan kepada operasi dan perkembangan institusi pajak gadai.

Perniagaan pajak gadai sudah mula sejak abad ke-15 lagi dan diperkenalkan oleh pedagang Cina pada zaman kesultanan Melaka. Perniagaan itu terus berkembang apabila wujudnya kegiatan bijih timah di Larut pada abad ke 19.

Pada peringkat permulaan perkembangan, perniagaan ini tidak tertakluk kepada undang-undang tertentu. Bagaimanapun, pada zaman pemerintahan Inggeris, sistem pajak gadai berlesen mula diperkenalkan dengan pewartaan Ordinan Pajak Gadai 1871.

Pada mulanya, ordinan itu hanya diaplikasikan di negeri-negeri Selat, diikuti Negeri Bersekutu dan akhirnya Negeri Tidak Bersekutu. Walaupun pada masa itu sudah wujud enakmen pajak gadai di negeri tertentu, seperti enakmen Pajak Gadai 1917, undang-undang pajak gadai pertama di Johor. Usaha untuk menghasilkan satu akta seragam sudah berjaya dilakukan dengan penguatkuasaan Akta Pajak Gadai 1972 pada Jun 1973.

Pelaksanaan syariah sistem perbankan pada 1983 mendorong pelaksanaan di institusi kewangan lain seperti insurans, unit amanah dan pajak gadai Islam (Ar-Rahnu). Tujuan utamanya, menghapuskan hasil bunga (faedah) yang dikenakan pemilik pajak gadai sebagai ganjaran daripada wang tunai yang dipinjamkan. Kesannya akan dapat dilihat, wujud sistem pajak gadai di Malaysia, iaitu sistem pajak gadai konvensional dan sistem pajak gadai Islam.

Dalam usaha menghapuskan riba dan gharrar dalam sistem pajak gadai konvensional, sistem pajak gadai Islam diperkenalkan. Pada 1993, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) dengan kerjasama Bank Negara dan Kementerian Kewangan memperkenalkan Skim Ar-Rahnu menerusi Bank Rakyat kepada masyarakat dan ia mendapat sambutan baik daripada pelbagai golongan.

Seterusnya YaPEIM meneruskan fasa kedua program Ar-Rahnu melalui kerjasama dengan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Pertanian. Kaedah pelaksanaan Ar-Rahnu di BIMB dan Bank Pertanian adalah sama seperti dilaksanakan di Bank Rakyat.

Institusi seterusnya yang terbabit adalah koperasi dan kerajaan negeri. Contohnya, Januari 1997, kerajaan Perlis menubuhkan Pajak Gadai Islam (PGI). Selain koperasi Bank Rakyat, beberapa koperasi lain seperti Koperasi Pengguna Pahang Berhad, Koperasi Gabungan Kecil Perak Berhad dan Koperasi Badan Berkanun Berhad (KOKANUN) di Terengganu juga melaksanakan Skim Ar-Rahnu.

Walaupun perkembangan perniagaan pajak gadai Islam amat menggalakkan, tetapi menurut Barjoyai (1999), nilai gadaian pajak gadai konvensional menguasai hampir 82 peratus pasaran dengan jumlah pinjaman sebanyak RM1.5 billion. Manakala pajak gadai Islam hanya menguasai 15 peratus pasaran dengan nilai pinjaman RM275 juta.

Beberapa ukuran dapat digunakan untuk melihat sumbangan pajak gadai dalam menjana ekonomi Malaysia. Pertama, sebahagian penduduk tidak mempunyai capaian kepada perkhidmatan kewangan yang disediakan oleh sistem kewangan formal.

Mereka bergantung kepada sumber kewangan tidak formal seperti pajak gadai. Ini boleh dilihat berdasarkan jumlah pinjaman yang dianggarkan sebanyak RM1,775 juta pada 1997. Manakala, jumlah keseluruhan pinjaman domestik pada tahun yang sama ialah RM 306.6 billion, dengan penyumbang utamanya ialah Bank Perdagangan (RM 276.4 billion), syarikat kewangan (RM102.5 billion) dan bank saudagar (RM23.1 billion). Ini bermakna pinjaman sebanyak 0.4 peratus daripada jumlah pinjaman di pasaran kewangan dan dengan itu layak dianggap sebagai bank kecil.

Bersambung minggu depan

Tuesday, January 29, 2008

Bentuk rakyat Malaysia dengan budaya berfikir

UMUMNYA, perubahan persekitaran adalah medan pendidikan semula jadi. Di samping bekalan pendidikan rasmi, modal insan dapat mencapai kematangannya dengan pengisian kaedah menakluk persekitaran dan cernaan pengalaman.

Semua usaha pendidikan bukan semata-mata bergantung kepada aturan siasah ditentukan, tetapi sejauh mana akal manusia bersedia terdidik. Usaha memupuk budaya berfikir tidak boleh disekat dengan menjumudkan sudut pandangan guna tenaga sedia ada kepada kotak had yang tidak wajar hingga membantutkan pembangunannya.

Peluang pembangunan kerjaya dan usahawan di Malaysia amat memberangsangkan. Dengan perhatian daripada kerajaan dan tahap pengiktirafan dunia ke atas negara, tidak mustahil Malaysia boleh menjadi pemain dalam apa saja bidang ekonomi sama ada pasaran barang atau perkhidmatan.

Masalah pokok kepada persoalan ini ialah mengenai sikap sesetengah pihak yang berfikiran kolot dalam usaha melahirkan masyarakat matang dan bijak. Pandangan umum terhadap seseorang pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah badan dan pada masa sama menjalankan urusan atau perniagaan lain dianggap salah perlu diubah.

Islam tidak pernah melarang umatnya berusaha, malah menggalakkan terutama dalam perniagaan. Selama mana usaha atau pelaburan dijalankan tidak bercanggah dengan norma digariskan agama Islam, setiap individu bebas berusaha meningkatkan mutu kehidupannya.

Oleh itu, seorang pekerja yang makan gaji boleh dan perlu membuat himpunan pelaburan atau portfolionya tersendiri mengikut kemampuan dan keupayaan pengurusannya. Cara itu berkesan dalam usaha meningkatkan kematangan berfikir dalam pembangunan modal insan.

Perkara pertama yang menjadi tugas berat semua pihak ialah menyediakan satu masyarakat yang berbudaya berfikir. Tahap ini masih berada dalam keadaan membimbangkan. Mungkin Malaysia hampir berjaya mempunyai masyarakat berbudaya belajar, tetapi adakah pembelajaran mereka bakal merangsang usaha berfikir.

Ramai rakyat Malaysia memiliki ijazah, tetapi kadar membaca di kalangan masyarakat amat rendah. Petunjuk itu jelas memberitahu kita betapa kecenderungan masyarakat untuk berfikir atau dengan tepat lagi sikap ingin tahu melalui pembacaan amat kurang.

Maka lahirlah masyarakat Malaysia yang memiliki kelayakan untuk menuntut gaji lumayan padahal tiada kemahiran dalam melaksanakan tugasan. Walau secanggih mana sekalipun aturan ditetapkan, tetapi jika usaha mendidik dilaraskan kepada mereka yang bersikap seperti daun keladi apabila dicurahkan air, apa saja persekitaran dan peluang terdedah tidak memberi apa-apa kelebihan.

Kepentingan menyediakan masyarakat supaya berupaya mengenal pasti ‘bahan’ berfikir dan kaitannya dengan pendidikan persekitaran guna tenaga amat penting. Persekitaran sekarang sudah berubah.

Seorang pesawah yang memiliki beberapa ekar sawah boleh mengusahakan ladang sayur-sayuran dan pada masa sama menguruskan perniagaan daging di pasar bukanlah perkara luar biasa. Berbeza pandangan terhadap seorang pekerja sekarang, jika beliau melakukan banyak perkara dianggap tidak beretika dalam kerjayanya.

Seorang pekerja disarankan mempunyai kemahiran pelbagai supaya mereka berupaya melakukan tugasan di luar bidang mereka. .

Perkembangan pesat akan menjadi medan keuntungan kepada mereka yang bijak menggunakan sumber dan kesempatan sedia ada kepada penambahbaikan mutu kehidupan. Namun, masih ramai di kalangan yang makan gaji hanya berfikir untuk menumpukan pada kerja makan gaji semata-mata.

Keadaan itu sedikit sebanyak dipengaruhi salah faham mengenai larangan menjalankan urusan lain selain tugasan hakiki. Pada masa sama, graduan sibuk mencari ruang perjawatan untuk makan gaji menanti. Akhirnya, pengisian guna tenaga Malaysia akan menjadi tepu dan masalah pengangguran seperti yang kita alami sekarang lambat berakhir.

Masyarakat perlu faham bahawa penumpuan boleh diberikan kepada banyak perkara dan bukan kepada satu perkara saja. Yang penting ialah tahap profesional seorang pekerja membuat keputusan. Selama mana tidak bercanggah dengan kepentingan dan pengabaian kepada tugas hakiki, seorang pekerja boleh membentuk portfolionya tersendiri mengikut kecenderungannya seperti terbabit dengan bidang pertanian atau perusahaan.

Ufuk Minda: Didikan awal bina kekebalan jiwa, pemikiran anak

Bersama Prof Dr Sidek Baba

SEBAHAGIAN generasi muda kini amat rapuh dengan pengaruh yang cenderung membawa kerosakan diri dan akhlak. Mereka memberontak terhadap tradisi dan kelaziman, malah setengahnya menolak kepentingan agama untuk memandu jalan kehidupan. Perkara buruk mudah dicontohi, perkara baik selalu dicemuh dan tidak dijadikan amalan.

Islam menganjurkan pendekatan pencegahan lebih baik daripada mengubati. Hari ini pendekatan mengatasi masalah generasi muda lebih banyak kepada pendekatan natijah terakhir (end result). Bila nasi sudah menjadi bubur, tidak banyak yang boleh dilakukan. Bila ketagihan dadah mula bertapak agak payah untuk diubati. Bila merokok sudah menjadi tabiat terlalu sukar untuk diatasi.

Pencegahan bermakna memberi asas kekebalan pada hati dan pemikiran menerusi asuhan dan teladan. Anak pada asalnya kosong daripada sudut pemikiran dan tingkah laku. Ia terisi dan terbentuk akibat pengaruh sekitar, didikan ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Sesuatu yang baik diulang lakukan, nilai yang berguna dilazimkan dalam amalan, teladan yang baik sering dijadikan pedoman adalah asas penting dalam pembentukan akhlak anak.

Dua tahun tempoh kelahiran bayi diberikan suntikan untuk menjaga kesihatan jasmaninya. Kekebalan perlu ada pada dirinya daripada penyakit kancing gigi, cacar, hepatitis B dan sebagainya. Bila kekebalan diri sudah ada, penyakit tidak mudah menjangkiti dan kesihatan diri akan berpanjangan. Hal yang sama diperlukan kepada kekebalan akhlak dan tingkah laku.

Usia awal hingga ke aqil baligh adalah tempoh kritikal memberikan tapak perangai dan jalan tingkah laku kepada anak. Naluri suka meniru, berkawan, ingin tahu yang ada pada mereka menyebabkan anak mudah terikut-ikut dengan apa yang ada di sekitarnya.

Jika yang mempengaruhi itu adalah hal baik ia adalah berguna. Jika ibu bapa membiarkan anak dalam keadaan kelompangan hati dan kekosongan teladan, pengaruh buruk mudah mendatangi. Jika keadaan ini berterusan, kerapuhan jiwa dan fikir mudah terjadi.

Kekebalan jiwa dan pemikiran anak perlu dilakukan menerusi pupukan kasih sayang, membina keyakinan dengan asas maklumat dan pengetahuan mudah difahami, ajaran mengenai nilai, adab dan kesantunan, proses pembina teladan baik supaya akhirnya anak dengan kelaziman dan kebiasaan baik dapat membezakan sesuatu yang berfaedah atau sebaliknya.

Pada hari ini, sebahagian anak gagal mengenal dan membezakan sesuatu yang memberi guna atau sebaliknya kerana pedoman dan bimbingan tidak diberi pada tahap awal kehidupannya. Keputusan dibuat, sikap diteladani, gelagat dibentuk hasil daripada rangsangan cita rasa keanak-anakan atau remaja yang tidak matang dan menyebabkan pelanggaran nilai serta agama hingga menyebabkan nafsu melulu mengambil tempat.

Pengaruh media cetak dan elektronik umpamanya memberi kesan kepada generasi muda. Apa ditonton dan dibaca berperanan membentuk jalan berfikir dan bertindak anak. Kecuali kesedaran awal membezakan sesuatu itu baik atau buruk diberi. Lazimnya pengaruh persekitaran berlaku sepanjang masa.

Anak yang aktif fizikal dan pemikirannya mudah terpengaruh dengan sesuatu diminati dan disukainya tanpa banyak berfikir akibatnya. Keseronokan sering menjadi faktor yang mendorong perlakuan dan tabiat.

Perlakuan buruk dilakukan berulang-ulang menyebabkan sesuatu itu menjadi lazim. Untuk mengubahnya bukanlah satu hal yang mudah. Jika pendekatan pencegahan dibuat pada peringkat awal ia boleh menjadi benteng dalam menghadapi gelagat dan perlakuan negatif.

Selalunya pendekatan pencegahan dilakukan dengan memberi nasihat keagamaan. Amalan bercakap benar, menghormati ibu bapa dan orang tua, berkawan dengan rakan sebaya yang baik, suka menolong orang, menepati waktu dan menjaga kebersihan, suka membaca dan berbincang adalah contoh perkara baik yang perlu bagi anak khususnya remaja.

Pendekatan ini hanya berkesan dan dapat dijadikan amalan sekiranya ia dilakukan menerusi teladan. Rasional harus diberitahu kepada mereka mengapa amalan baik itu patut berlaku kepada diri mereka. Apakah kesan sebaliknya akan berlaku jika teladan baik itu tidak dijadikan pedoman hidup.

Interaksi sebegini penting dan dilakukan secara fitrah iaitu menerusi kasih sayang, belaian, didikan, tunjuk-ajar dan teladan. Keperluan anak hari ini tidak saja sifatnya makan pakai, hiburan dan hal bersifat kebendaan.

Kes juvana atau salah laku yang terjadi apabila diselidik membawa kepada kesimpulan mengenai anak yang terbiar, ibu bapa tidak menjadi teladan baik, nilai agama diketepikan, rakan sebaya yang tidak membantu, keciciran di rumah dan sekolah.

Oleh itu, kekebalan hati dan pemikiran perlu dipupuk dengan asas teladan, contoh dan maklumat yang sesuai dengan umur dan pengalaman hidup anak. Proses ini harus berlaku berterusan supaya keremajaan dan kedewasaannya nanti memiliki kekebalan yang tinggi.

INTI PATI

Jika ibu bapa membiarkan anak dalam keadaan kelompangan hati dan kekosongan teladan, pengaruh buruk mudah mendatangi. Jika keadaan ini berterusan, kerapuhan jiwa dan fikir mudah terjadi.

Kekebalan jiwa dan pemikiran anak perlu dilakukan menerusi pupukan kasih sayang, membina keyakinan dengan asas maklumat dan pengetahuan mudah difahami, ajaran mengenai nilai, adab dan kesantunan, proses pembina teladan baik supaya akhirnya anak dengan kelaziman dan kebiasaan baik dapat membezakan sesuatu yang berfaedah atau sebaliknya.

Untuk mengubah perlakuan buruk anak bukanlah satu hal yang mudah. Jika pendekatan pencegahan dibuat pada peringkat awal ia boleh menjadi benteng dalam menghadapi gelagat dan perlakuan negatif.

Kekebalan hati dan pemikiran perlu dipupuk dengan asas teladan, contoh dan maklumat yang sesuai dengan umur anak.

Islam Hadhari celik akal masyarakat

Oleh Ghafani Awang Teh

Demonstrasi tak boleh tutup kempen jahat Barat burukkan agama Allah

APAKAH benar wujud Islam fobia di kalangan bukan Islam atau sekadar digembar-gembur musuh Islam untuk menjauhkan masyarakat dunia mendekati ajaran Islam? Menurut penulis terkenal di Barat dan juga bekas penggerak Kristian, Karen Armstrong, dalam majalah Time Magazine keluaran 17 September 2001, jika benar Islam agama fobia mengapa Islam hari ini terus menjadi agama terpantas berkembang di seluruh dunia?

Seterusnya Karen Armstrong menjelaskan, ketika berlaku perang Salib di Palestin pada 1099 masihi, seramai 65,000 orang Islam dibunuh dalam masa dua hari ketika puak Barat menawan Jerusalem. Tentera Salib juga membunuh beribu orang Yahudi dalam perjalanan menuju Jerusalem di Palestin.

Menurut Karen Armstrong lagi, dalam Perang Dunia Kedua, tentera Nazi dilaporkan membunuh enam juta orang Yahudi di Eropah dalam peristiwa Holocaust. Demikian juga dalam Perang Dunia Kedua 1945 ketika tentera Pakatan Barat di ketuai Amerika Syarikat menggunakan bom nuklear mengebom bandar Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan 220,000 orang terutama rakyat Jepun terbunuh. Persoalan besar timbul ialah mengapa isu keganasan pihak barat tidak pula dikaitkan dengan pegangan agama mereka.

Berdasarkan ulasan waras Karen Armstrong ternyata Islam bukanlah agama fobia. Isu Islam agama fobia adalah isu kempen atau propaganda lama musuh Islam untuk memburukkan agama Islam. Isu dalaman yang wujud dalam negara Islam tiada kena mengena dengan Islam fobia, tetapi ia berkait rapat dengan kelemahan, kelalaian umat Islam atau dipengaruhi campur tangan kuasa asing yang turut menyumbang kepada ketidakstabilan dalam negara Islam.

Peringatan Allah dalam al-Quran jelas bahawa kempen memusuhi Islam bermula sejak nabi Adam lagi yang diketuai iblis. Musuh Islam tidak akan berdiam diri dan berterusan hingga kini diketuai pula oleh manusia yang berwajah iblis atau syaitan.

Musuh Islam akan terus mengambil kesempatan dan mengeksploitasi kelemahan umat Islam untuk terus menuduh Islam sebagai agama pelampau dan menganjurkan keganasan. Tuduhan bahawa Islam agama fobia berat untuk diterima umat Islam kerana Islam adalah agama Allah.

Persoalan besar timbul, apakah peranan umat Islam untuk membersihkan agama Allah daripada tuduhan Islam agama fobia itu? Apakah cukup umat Islam bertempik, berarak ke hulu hilir berdemonstrasi di hadapan kedutaan asing atau memulau produk keluaran Barat sebagai bantahan kempen memburukkan Islam itu? Apakah tindakan ini boleh menutup kempen jahat Barat memburukkan Islam?

Selari dengan perubahan dunia, masyarakat dan kempen memburukkan Islam oleh pihak tertentu, maka kerajaan berikhtiar melakukan ijtihad selari dengan konsep Siyasah Syar'iyyah. Ijtihad itu ialah kerajaan melancarkan pendekatan Islam Hadhari.

Pendekatan Islam Hadhari secara mudahnya adalah merujuk kepada penonjolan inti sari penting ajaran Islam yang dikumpul daripada ajaran al-Quran, sunnah dan kupasan cerdik pandai Islam. Pendekatan itu jika dilaksanakan secara ikhlas, diyakini boleh menepis kempen jahat pihak tertentu.

Setakat ini, inti sari ajaran Islam yang dijadikan pendekatan Islam Hadhari itu mengandungi 10 komponen iaitu, membentuk manusia bertakwa dan beriman, mewujudkan kerajaan yang adil dan amanah, rakyat berjiwa merdeka, menguasai ilmu, menguasai kekuatan ekonomi, kehidupan berkualiti, pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita, keutuhan budaya dan moral, pemeliharaan alam semula jadi dan akhir sekali penekanan kekuatan pertahanan.

Dalam pendekatan Islam Hadhari, hak bukan Islam jelas diletakkan di bawah peruntukan ‘pembelaan hak kumpulan minoriti’. Ini selari firman Allah bermaksud: “ Tidak ada paksaan kepada orang bukan Islam untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya jelas jalan yang benar daripada yang salah.” (Surah al-Baqarah, ayat 256).

Firman Allah lagi bermaksud: “Manusia dicipta daripada pelbagai keturunan dan puak untuk berkenalan dan mesra sesama mereka.” (Surah al-Hujurat, ayat 13)

Berdasarkan analisis pendekatan Islam Hadhari, ternyata pendekatan itu jelas menonjolkan Islam sebagai agama tidak melampau, mengutamakan perseimbangan dunia dan akhirat, saling melengkapi keperluan manusia sejagat yang nyata membawa rahmat, mesra dunia dan mesra masyarakat.

Penonjolan hebat pendekatan Islam Hadhari pada peringkat tempatan dan antarabangsa, maka sudah pasti akan memberi celik akal masyarakat bukan Islam bahawa Islam adalah agama menarik dan menyenangkan untuk diamalkan.

Syeikh Yusuf Qaradawi dalam buku Kedudukan Non-Muslim Dalam Negara Islam menyatakan menjadi tanggungjawab negara Islam menjaga hak asasi orang bukan Islam untuk mendapat perlindungan dalam keselamatan, harta benda, bantuan kesusahan, kebebasan bekerja, menjawat jawatan, kebebasan beragama dan mengamalkan kepercayaan.

Selari dengan wawasan hijrah, kerajaan sudah mengambil langkah sewajarnya mengembalikan Islam sebagai agama Allah yang dihormati pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Dalam usaha menjayakan ijtihad itu, kerajaan memerlukan sokongan dan kerjasama umat Islam menjayakannya.

Firman Allah bermaksud: “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan (bersikap pertengahan) supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan supaya Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu.” (Surah al-Baqarah, ayat 143)

Penulis ialah Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial Dan Masjid Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)

Monday, January 28, 2008

Hamizah pemenang Kuiz Bersama YaPEIM

KUIZ Bersama YaPEIM yang disiarkan setiap Rabu dalam ruangan agama Berita Harian bermula 26 September dan berakhir 12 Disember 2007, mendapat sambutan menggalakkan daripada pembaca akhbar ini apabila kira-kira 10,000 penyertaan diterima.

Pembaca perlu menjawab lapan soalan dalam kuiz terkumpul itu berdasarkan rencana yang disiarkan pada hari sama serta melengkapkan slogan tidak melebihi 20 perkataan pada borang terakhir.

Minggu lalu, saringan menyenarai pendek pemenang daripada 3,000 yang dipilih berdasarkan jawapan betul serta cogan kata menarik perhatian juri, diadakan di Bangunan YaPEIM, Jalan Kampung Attap, Kuala Lumpur.

Pemilihan dilakukan oleh panel juri yang dipengerusikan Pengurus Kanan Jabatan Amal Jariah YaPEIM, Zamri Zakaria.

Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang akan diadakan pada satu tarikh yang akan diumumkan pihak penganjur.

Berikut adalah senarai pemenang pertandingan kuiz itu:

Hadiah pertama (Pakej Umrah/Ziarah bernilai RM4,500 x 2 orang, wang tunai RM2,000 serta buku terbitan YaPEIM):

Hamizah Mohd Rashid, Kg Batu 5, Mambau, Seremban, Negeri Sembilan.

Hadiah kedua (Wang tunai RM3,000 dan buku terbitan YaPEIM).
Norpisah Abd Manap, 5687, Taman Pantai Mas, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Hadiah ketiga (Wang tunai RM1,000 dan buku terbitan YaPEIM).
Mohd Adnan Mat Yazid, Lot 4363, Lorong Singer, Kolam Abu, 18500 Machang, Kelantan.

30 pemenang hadiah sagu hati (Wang tunai RM100 dan buku terbitan YapEIM).

1. Hasni Husin, 4A Bunga Emas, Simpang Empat, Perlis.
2. Ismail Hussin, Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong, Sekinchan, Selangor.
3. Haszalina Ghazali, No 3566, Jalan Kebaya Utama, Taman Kebaya, Paya Datuk, Alor Gajah, Melaka.
4. Musa Dun, No 38, Dataran Rapat Baru 4, Taman Sri Rapat, Ipoh, Perak.
5. Azizum Hashim, No 23, Laluan Chepor Damai 9, Taman Chepor Damai, Chemor, Perak.
6. Hamizan Mohomed, 1172 Blok A8, Felda Adela, Kota Tinggi, Johor.
7. Suhaibatutasalamiah Omar, No 18, Jalan Adenium 2E/3, Bandar Baru Bukit Beruntung, Rawang, Selangor.
8. Razana Ghazali, Bahagian Audit, LPP, Blok C Utara, Pusat Bandar Damansara, Kuala Lumpur.
9. Safrina Sharif, 17, Jalan RP 10/5, Rawang Perdana 2, Rawang, Selangor.
10. Norhizan Mohd Ali , No 12, Jalan Akik, Bandar Mas, Kota Tinggi, Johor.
11. Rohana Abdul Wahab, Kg Agam, Pejabat Pos Kota, Kota, Rembau, Negeri Sembilan.
12. Ishak Ismail, SMK (P) Bukit Kuda, Jalan Perak, Klang, Selangor.
13. Mohd Norhusairi Mat Hussin, Lot 1778 Kg Pasir Bandar, Pulai Chondong, Kelantan.
14. Anim Ali, Kelinik Kesihatan Tapah, Tapah, Perak.
15. Arzrai Ahmad Aripin, No 10 Jalan SS4B/14, Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor.
16. Abdul Rauf Baharuddin, C 8464 Kampung Bukit Pulau, Bukit Baru, Melaka.
17. Abdullah Muhammad, 4940-C Jalan Sungai Keladi, Kota Bharu, Kelantan.
18. Abdullah Embong, 192, Blok 9, Felda Air Tawar 5, Kota Tinggi, Johor.
19. Sarimah Surip, No 22, Jln Impian Murni 1/7, Saujana Impian, Kajang, Selangor.
20. Rosnani Said Fikri, Sekolah Kebangsaan Sungai Leman, Sekinchan Selangor.
21. Zahara Md Noor, 29, Lorong Nilam 1, Bandar Mas, Kota Tinggi, Johor.
22. Mohd Rahimi Sahdan, No 211 Kota Gelanggi 2, Jerantut, Pahang.
23. Zanudin Achil, 30, Jalan 9, Taman Serai Permai, Bagan Serai, Perak.
24. Syamsul Effandi Ismail, 13, Jalan Zuhrah U5/160, Taman Subang Murni, Seksyen U5/160, Shah Alam, Selangor.
25. Roslina Shafie, 9009, Kg Pulau Samak, Batu Berendam, Melaka.
26. Hasnah Abd Rahman, 17, Lorong 6, Taman Peruda, Sungai Petani, Kedah.
27. Zuraini Ariffin, No 515, Jalan Cengal 1/16, Taman Cengal Indah 2, Kulim, Kedah.
28. Suzana Samsi, No 17, Jalan 7/9, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor.
29. Nurul Amin Badrul, No 9, Jln P11 K/2 Precint 11, Putrajaya.
30. Shariana Samsuri, 40, Kg Parit Unas Darat, Jalan Temenggong Ahmad, Muar, Johor.

Mantapkan keimanan dengan akal sempurna

Oleh Dr Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

AL-QURAN banyak menjelaskan siapakah mereka yang dimaksudkan dengan ulil albab. Firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (ulil albab)." (Surah ali-Imran, ayat 190).

Melalui ayat itu, dapat difahami bahawa ulil albab adalah orang yang berakal. Mereka menggunakan akal dikurniakan Allah untuk memikirkan kebesaran dan keagungan-Nya.

Mereka adalah orang yang mempunyai akal sihat lagi sempurna, yang mengetahui hakikat Ketuhanan secara jelas dan nyata. Hasilnya, mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah dengan mentaati segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Mereka bukanlah orang yang mempunyai akal, tetapi menyalahgunakan akal untuk kufur dan ingkar kepada Allah, sedangkan mereka melihat kebesaran Allah. Firman Allah yang bermaksud: "Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka laluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." (Surah Yusuf, ayat 105-106)

Kesan daripada pemikiran terhadap kebesaran dan ketinggian Allah itulah, maka ulil albab adalah orang yang sentiasa mengingati Allah di mana juga mereka berada dan dalam keadaan apa pun kedudukan mereka sama ada sedang berdiri, duduk mahupun baring.

Gambaran golongan inilah dijelaskan Allah dalam firman yang bermaksud: "Iaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring." (Surah ali-Imran, ayat 191)

Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Solatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk, jika kamu tidak mampu, lakukanlah sambil berbaring." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Mereka adalah orang yang tidak mudah berputus asa mengingati Allah sama ada dalam kedudukan senang mahupun susah hingga mereka menjadi orang yang memahami apa yang ada di langit dan bumi. Semuanya adalah kepunyaaan Allah, memperlihatkan keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, keluasan ilmu-Nya dan kehebatan-Nya.

Bagi golongan ini setiap apa yang diciptakan Allah ada ilmu yang boleh ditimba daripadanya melalui pemikiran yang tajam. Hassan al-Basri pernah berkata: Berfikir sejenak lebih baik daripada bangun solat malam. Begitu juga ungkapan yang pernah dilontarkan Sufyan bin Uyainah: Berfikir mengenai kekuasaan Allah adalah cahaya yang masuk ke dalam hatimu.

Berfikir mengenai kekuasaan Allah sebenarnya boleh membuka jalan seseorang menuju kepada syurga Allah. Lukman al-Hakim pernah menjelaskan: "Sesungguhnya lama menyendiri akan mengilhamkan untuk berfikir dan lama berfikir (kekuasaan Allah) adalah jalan menuju ke pintu syurga."

Sesungguhnya Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran mengenai makhluknya yang menunjukkan kepada zat-Nya, sifat-Nya, syariat-Nya, kekuasaan-Nya dan tanda-Nya.

Sebenarnya, Allah menciptakan sesuatu itu bukanlah dengan sia-sia, tetapi pada setiap penciptaan-Nya ada pengajaran dan kebenaran yang boleh diambil setiap insan yang memikirkannya.

Hasil pemikiran itulah, mereka melihat diri amat kerdil di sisi Allah. Mereka akan melihat segala-galanya milik Allah dan kepada Allah juga mereka akan kembali. Lantaran itulah mereka tidak putus-putus memanjatkan doa supaya mendapat keampunan daripada Allah di atas setiap kesalahan dilakukan.

Mereka juga memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang salih dan apa yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang beriman dan jangan sampai nanti mereka dihina di hari akhirat kelak.

Doa mereka dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: "Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." (Surah ali-Imran, ayat 193-194)

Doa mereka diperkenankan oleh Allah lantaran keimanan mereka. Akal yang digunakan mereka memantapkan keimanan terhadap Allah. Firman Allah yang bermaksud: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-yiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki mahupun perempuan." (Surah ali-Imran, ayat 195). Inilah antara sifat yang ada pada ulil albab yang perlu dipraktikkan setiap Muslim supaya keimanan kita kepada Allah akan bertambah jitu dari semasa ke semasa.

Tajdid Iman: Usah tertipu bisikan syaitan, syahwat

Bersama Dr Juanda Jaya
juanda@kutpm.edu.my

Orang beriman perlu takut, bimbang jika terpedaya dengan amalan sendiri

TIDAK dapat dibayangkan betapa sedihnya jika cinta ditolak, ketaatan dipersoalkan, kesetiaan diragui. Seseorang akan merana dan mungkin boleh menjadi gila apabila kekasih hati tidak menerima ketulusan cintanya.

Bagaimana pula keadaan seorang yang menghadap Allah SWT dengan keyakinan bahawa Allah menerima cinta dan ketaatannya, tetapi rupanya ia ditolak? Dia membawa banyak amalan yang berat timbangannya di akhirat dan ketika tiba masa perhitungan, semua kebaikan itu lenyap tidak berbekas sedikit pun.

Lalu hamba itu menangis sambil menyesali diri: "Wahai Tuhanku, beginikah balasan mempermain-mainkan cinta-Mu. Di mana pahala sembahyangku, puasa dan hajiku, sedekah dan zakatku? Semuanya sirna belaka, adakah aku tertipu oleh amalanku sendiri?"

Perkara yang semestinya ditakuti dan dibimbangi orang beriman ialah jika Allah tidak menerima amal kebaikannya. Hal itu pernah dicetuskan Saidatina Aisyah ketika bertanya mengenai ayat yang bermaksud: "Dan mereka yang mengerjakan perbuatan dengan hati yang takut." (Surah Al-Mukminun, ayat 60).

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah mereka yang suka minum khamar atau mencuri?" Sabda Baginda SAW: "Bukan itu wahai puteri Al-Shiddiq, melainkan mereka adalah orang-orang yang berpuasa, solat dan menunaikan zakat tetapi mereka merasa takut jika amal mereka tidak diterima." (Hadis Riwayat Al-Tirmizi)

Ada beberapa sebab manusia tertipu oleh amalannya sendiri, antaranya:

l Senang melupakan dosa yang dilakukan dan suka menyebut amal kebaikan. Kita susah sungguh untuk mengakui jika kita berdosa kepada Allah, apatah lagi kepada sesama manusia, ayah dan ibu, suami atau isteri, anak dan sesiapa yang berada di sekeliling kita. Biasanya ada banyak alasan untuk menutupi dosa supaya terlihat seolah-olah perbuatan itu bukan suatu dosa.

Ada yang beranggapan wajar dia beralasan bahawa dia tidak ada masa untuk menyembah Allah kerana kekayaannya dan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan yang diamanahkan. Tetapi mengapa Nabi Sulaiman yang amat jauh lebih kaya dan tinggi pangkatnya hingga menjadi Pengurus dan Pentadbir seluruh bangsa manusia, jin dan haiwan boleh mendekatkan diri kepada Allah dan ada masa untuk ibadat?

Yang lebih teruk lagi ialah orang sengaja melakukan kejahatan dengan alasan, tak apalah, bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apakah dia pasti bahawa dirinya layak dikasihani oleh Allah?

Bukankah Allah juga Maha Adil lagi Maha Perkasa membalas segala perbuatan hamba-Nya secara yang setimpal? Jawapan yang senang bagi insan yang bodoh dan tertipu oleh kehendak tipu hawa nafsunya sendiri.

Biasanya, orang yang tidak dapat menghidu kebusukan dosa dan keburukan hatinya tidak merasai kesakitan menelan jarum kejahatan. Ini berpunca daripada diri yang terlalu yakin dengan kehebatan ibadat yang dilakukan.

Dengan beralasan, tak apa, malam tadi sebelas rakaat sembahyang sunat sudah dibuat, maka pagi ini berubah menjadi samseng jalan raya kerana bangun kesiangan dan terlambat pergi ke pejabat. Sepanjang jalan dia disumpah dan dimaki orang ramai kerana sikap membuta tuli ketika memandu.

Padahal Rasulullah SAW sudah berwasiat supaya kita menjaga hak orang lain di jalan raya. Sabda baginda SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang berjalan di masjid atau pasar, sedang dia membawa anak panah, hendaklah dia memegang hujung anak panah itu, supaya ia tidak mengganggu seorang Muslim lain kerananya." (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Cubalah hidu dosa yang kecil jika kita sudah menjaga diri daripada dosa besar. Bukankah yang besar bermula daripada yang kecil? Saat mengumpat seseorang, kita tidak perasan bahawa umpatan itu boleh menyebabkan kezaliman yang besar atau mungkin penganiayaan terhadap imej diri bahkan jiwa orang diumpat. Telah banyak pertumpahan darah berlaku berpunca daripada umpatan dan fitnah lidah yang dilakukan segelintir manusia di tepi jalan atau di kedai kopi, hinggalah kini merebak di alam siber.

Meremehkan dosa kecil ini juga boleh merosakkan kebahagiaan sebuah keluarga hingga masyarakat dan negara boleh punah kerananya. Disebabkan suami yang kasar dan kedekut, isteri pula kurang bersyukur dan akhirnya memberontak, mengakibatkan perkembangan emosi anak terganggu, dan natijahnya keluarga berpecah belah. Anak terabai dan rosak oleh pergaulan di luar rumah.

Perumpamaan dosa kecil itu bagaikan kayu api yang bertimbun, akhirnya ia membakar diri. Seorang alim pernah berkata: "Sesungguhnya dosa-dosaku meninggalkan bekas negatif kepada binatang tungganganku dan ahli keluargaku."

l Yang paling menakutkan bagi orang mukmin selain dosanya ialah berbangga dengan amal kebaikan hingga menimbulkan perasaan riak. Sungguh ramai tertipu kerana penyakit riak yang menyusup masuk ke dalam hati.

Tanda riak menurut al-Imam al-Nawawi ialah kamu melakukan amal soleh kerana manusia dan tanda ujub ialah kamu meninggalkan amal kerana manusia, sedangkan ikhlas itu ialah jangan kamu melakukan kedua-duanya.

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahawa manusia yang akan dihumbankan ke dalam neraka adalah tiga jenis yang melakukan amal soleh iaitu: "Seorang alim, seorang yang suka bersedekah dan orang yang mati syahid ketika berperang." – (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Punca amal mereka ditolak dan mereka masuk neraka ialah kerana angkara penyakit riak yang menghapuskan segala kebaikan dalam kitab catatan amalan mereka. Disebabkan ada maksud lain selain keredaan Allah, apa yang diusahakan untuk ibadat akan berakhir dengan penolakan.

Kemudian, sebab tertipu manusia ialah memandang kepada orang yang di atas dalam hal dunia dan memandang kepada orang yang di bawah dalam hal akhirat. Menjadi suatu keseronokan bagi dirinya apabila boleh mengatasi orang lain dalam hal keduniaan tetapi untuk akhirat dia pula berbangga dengan amalan yang sedikit kerana duduk bersama orang lebih teruk imannya berbanding dirinya.

Amalannya bergantung kepada keadaan sekeliling. Jika teman duduknya penipu yang tamakkan harta orang dia pula terikut-ikut mahu cepat kaya dengan jalan yang haram. Dalam hal akhirat pula banyak alasan diberi untuk menjimatkan amal. Tengok kawan tak solat rasa bangga sebab diri sudah melakukan solat, tetapi lupa sudahkah dia mencapai tingkat khusyuk yang sempurna? Dia sama sekali tidak mempertingkatkan ilmu solatnya kerana berasa diri lebih baik daripada kawannya itu.

Dalam hal dunia, kita boleh menemukan beberapa sifat orang kaya. Ada yang dalam kategori orang kaya baru, mungkin belum mampu bersabar menerima ujian hartanya sehingga ada sisa ujub dan takbur yang melekat pada peribadinya. Entahlah sampai bila orang ini boleh dimasukkan dalam kumpulan orang kaya lama yang lebih matang dan boleh mengawal nafsunya untuk bermegah.

Hakikatnya tidak salah apabila semangat untuk menjadi kaya raya itu berkobar-kobar dalam hati, bukankah Othman bin 'Affan menyerahkan beratus unta dengan muatannya sekali yang berupa makanan asasi kepada rakyat miskin ketika berlaku musim kemarau di Madinah. Dunia itu syurga bagi orang mukmin jika diperoleh dengan iman dan dibelanjakan dengan takwa.

Kaya atau miskin, yang paling mustahak adalah jangan pernah tertipu oleh syahwat dan syaitan kerana kesilapan lalu adalah pengajaran berharga untuk tidak diulangi kembali. Tetaplah teguh dan istiqamah pada jalan-Nya serta sentiasa waspada terhadap amal soleh yang dikerjakan.

Penulis ialah pendakwah dari Sarawak dan boleh dihubungi melalui juanda@kutpm.edu.my

Tajdid Iman: Usah tertipu bisikan syaitan, syahwat

Bersama Dr Juanda Jaya
juanda@kutpm.edu.my

Orang beriman perlu takut, bimbang jika terpedaya dengan amalan sendiri

TIDAK dapat dibayangkan betapa sedihnya jika cinta ditolak, ketaatan dipersoalkan, kesetiaan diragui. Seseorang akan merana dan mungkin boleh menjadi gila apabila kekasih hati tidak menerima ketulusan cintanya.

Bagaimana pula keadaan seorang yang menghadap Allah SWT dengan keyakinan bahawa Allah menerima cinta dan ketaatannya, tetapi rupanya ia ditolak? Dia membawa banyak amalan yang berat timbangannya di akhirat dan ketika tiba masa perhitungan, semua kebaikan itu lenyap tidak berbekas sedikit pun.

Lalu hamba itu menangis sambil menyesali diri: "Wahai Tuhanku, beginikah balasan mempermain-mainkan cinta-Mu. Di mana pahala sembahyangku, puasa dan hajiku, sedekah dan zakatku? Semuanya sirna belaka, adakah aku tertipu oleh amalanku sendiri?"

Perkara yang semestinya ditakuti dan dibimbangi orang beriman ialah jika Allah tidak menerima amal kebaikannya. Hal itu pernah dicetuskan Saidatina Aisyah ketika bertanya mengenai ayat yang bermaksud: "Dan mereka yang mengerjakan perbuatan dengan hati yang takut." (Surah Al-Mukminun, ayat 60).

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah mereka yang suka minum khamar atau mencuri?" Sabda Baginda SAW: "Bukan itu wahai puteri Al-Shiddiq, melainkan mereka adalah orang-orang yang berpuasa, solat dan menunaikan zakat tetapi mereka merasa takut jika amal mereka tidak diterima." (Hadis Riwayat Al-Tirmizi)

Ada beberapa sebab manusia tertipu oleh amalannya sendiri, antaranya:

l Senang melupakan dosa yang dilakukan dan suka menyebut amal kebaikan. Kita susah sungguh untuk mengakui jika kita berdosa kepada Allah, apatah lagi kepada sesama manusia, ayah dan ibu, suami atau isteri, anak dan sesiapa yang berada di sekeliling kita. Biasanya ada banyak alasan untuk menutupi dosa supaya terlihat seolah-olah perbuatan itu bukan suatu dosa.

Ada yang beranggapan wajar dia beralasan bahawa dia tidak ada masa untuk menyembah Allah kerana kekayaannya dan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan yang diamanahkan. Tetapi mengapa Nabi Sulaiman yang amat jauh lebih kaya dan tinggi pangkatnya hingga menjadi Pengurus dan Pentadbir seluruh bangsa manusia, jin dan haiwan boleh mendekatkan diri kepada Allah dan ada masa untuk ibadat?

Yang lebih teruk lagi ialah orang sengaja melakukan kejahatan dengan alasan, tak apalah, bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apakah dia pasti bahawa dirinya layak dikasihani oleh Allah?

Bukankah Allah juga Maha Adil lagi Maha Perkasa membalas segala perbuatan hamba-Nya secara yang setimpal? Jawapan yang senang bagi insan yang bodoh dan tertipu oleh kehendak tipu hawa nafsunya sendiri.

Biasanya, orang yang tidak dapat menghidu kebusukan dosa dan keburukan hatinya tidak merasai kesakitan menelan jarum kejahatan. Ini berpunca daripada diri yang terlalu yakin dengan kehebatan ibadat yang dilakukan.

Dengan beralasan, tak apa, malam tadi sebelas rakaat sembahyang sunat sudah dibuat, maka pagi ini berubah menjadi samseng jalan raya kerana bangun kesiangan dan terlambat pergi ke pejabat. Sepanjang jalan dia disumpah dan dimaki orang ramai kerana sikap membuta tuli ketika memandu.

Padahal Rasulullah SAW sudah berwasiat supaya kita menjaga hak orang lain di jalan raya. Sabda baginda SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang berjalan di masjid atau pasar, sedang dia membawa anak panah, hendaklah dia memegang hujung anak panah itu, supaya ia tidak mengganggu seorang Muslim lain kerananya." (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Cubalah hidu dosa yang kecil jika kita sudah menjaga diri daripada dosa besar. Bukankah yang besar bermula daripada yang kecil? Saat mengumpat seseorang, kita tidak perasan bahawa umpatan itu boleh menyebabkan kezaliman yang besar atau mungkin penganiayaan terhadap imej diri bahkan jiwa orang diumpat. Telah banyak pertumpahan darah berlaku berpunca daripada umpatan dan fitnah lidah yang dilakukan segelintir manusia di tepi jalan atau di kedai kopi, hinggalah kini merebak di alam siber.

Meremehkan dosa kecil ini juga boleh merosakkan kebahagiaan sebuah keluarga hingga masyarakat dan negara boleh punah kerananya. Disebabkan suami yang kasar dan kedekut, isteri pula kurang bersyukur dan akhirnya memberontak, mengakibatkan perkembangan emosi anak terganggu, dan natijahnya keluarga berpecah belah. Anak terabai dan rosak oleh pergaulan di luar rumah.

Perumpamaan dosa kecil itu bagaikan kayu api yang bertimbun, akhirnya ia membakar diri. Seorang alim pernah berkata: "Sesungguhnya dosa-dosaku meninggalkan bekas negatif kepada binatang tungganganku dan ahli keluargaku."

l Yang paling menakutkan bagi orang mukmin selain dosanya ialah berbangga dengan amal kebaikan hingga menimbulkan perasaan riak. Sungguh ramai tertipu kerana penyakit riak yang menyusup masuk ke dalam hati.

Tanda riak menurut al-Imam al-Nawawi ialah kamu melakukan amal soleh kerana manusia dan tanda ujub ialah kamu meninggalkan amal kerana manusia, sedangkan ikhlas itu ialah jangan kamu melakukan kedua-duanya.

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahawa manusia yang akan dihumbankan ke dalam neraka adalah tiga jenis yang melakukan amal soleh iaitu: "Seorang alim, seorang yang suka bersedekah dan orang yang mati syahid ketika berperang." – (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Punca amal mereka ditolak dan mereka masuk neraka ialah kerana angkara penyakit riak yang menghapuskan segala kebaikan dalam kitab catatan amalan mereka. Disebabkan ada maksud lain selain keredaan Allah, apa yang diusahakan untuk ibadat akan berakhir dengan penolakan.

Kemudian, sebab tertipu manusia ialah memandang kepada orang yang di atas dalam hal dunia dan memandang kepada orang yang di bawah dalam hal akhirat. Menjadi suatu keseronokan bagi dirinya apabila boleh mengatasi orang lain dalam hal keduniaan tetapi untuk akhirat dia pula berbangga dengan amalan yang sedikit kerana duduk bersama orang lebih teruk imannya berbanding dirinya.

Amalannya bergantung kepada keadaan sekeliling. Jika teman duduknya penipu yang tamakkan harta orang dia pula terikut-ikut mahu cepat kaya dengan jalan yang haram. Dalam hal akhirat pula banyak alasan diberi untuk menjimatkan amal. Tengok kawan tak solat rasa bangga sebab diri sudah melakukan solat, tetapi lupa sudahkah dia mencapai tingkat khusyuk yang sempurna? Dia sama sekali tidak mempertingkatkan ilmu solatnya kerana berasa diri lebih baik daripada kawannya itu.

Dalam hal dunia, kita boleh menemukan beberapa sifat orang kaya. Ada yang dalam kategori orang kaya baru, mungkin belum mampu bersabar menerima ujian hartanya sehingga ada sisa ujub dan takbur yang melekat pada peribadinya. Entahlah sampai bila orang ini boleh dimasukkan dalam kumpulan orang kaya lama yang lebih matang dan boleh mengawal nafsunya untuk bermegah.

Hakikatnya tidak salah apabila semangat untuk menjadi kaya raya itu berkobar-kobar dalam hati, bukankah Othman bin 'Affan menyerahkan beratus unta dengan muatannya sekali yang berupa makanan asasi kepada rakyat miskin ketika berlaku musim kemarau di Madinah. Dunia itu syurga bagi orang mukmin jika diperoleh dengan iman dan dibelanjakan dengan takwa.

Kaya atau miskin, yang paling mustahak adalah jangan pernah tertipu oleh syahwat dan syaitan kerana kesilapan lalu adalah pengajaran berharga untuk tidak diulangi kembali. Tetaplah teguh dan istiqamah pada jalan-Nya serta sentiasa waspada terhadap amal soleh yang dikerjakan.

Penulis ialah pendakwah dari Sarawak dan boleh dihubungi melalui juanda@kutpm.edu.my

Sunday, January 27, 2008

Ulul Albab: Hanya iman dapat selesai konflik Palestin

“Correct or wrong is my country” adalah slogan kebangsaan dalam politik perjuangan Barat untuk membela dan mempertahankan negara. Slogan ini pun yang dilaungkan masyarakat antarabangsa dengan sedar mahupun tidak dalam membela dan mempertahankan Israel sebagai negara penjajah. Apapun yang dilakukan Israel terhadap bangsa jajahannya Palestin, masyarakat antarabangsa membisu seribu bahasa. Dan apapun yang dilakukan masyarakat antarabangsa yang berkaitan dengan Israel, ia hanyalah lipstik belaka.

Beberapa hari lalu terjadi permulaan aksi pembunuhan perlahan-lahan terhadap penduduk Palestin berjumlah 1.5 juta orang di Gaza menerusi 'hukuman kolektif' haram Israel yang membuat sekatan ke atasnya. Gaza ditutup dari semua perhubungan, maka kebuluran, kegelapan dan keperitan bermaharajalela di kalangan penduduk Muslim di sana.

Solidariti untuk membela mereka pun datang dari masyarakat antarabangsa jalanan. Ratusan ribu orang melakukan tunjuk perasaan di merata tempat dari Beirut sampai ke Stockholm. Mereka menyeru untuk menarik sekatan berkenaan. Kemudian ia diikuti pihak rasmi masyarakat antarabangsa yang pada akhirnya membuat sidang tergempar pada 22 Januari lalu di New York. Pada sidang berkenaan satu teks kompromi yang dirangka 14 anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung gesaan menamatkan krisis kemanusiaan di Palestin berjaya diusulkan.

Israel akhirnya tunduk kepada tekanan antarabangsa supaya membuka pusat lintasan Gaza apabila membenarkan kemasukan terhad bahan bakar bagi satu-satunya loji tenaga elektrik di Semenanjung Gaza yang mula tiba di wilayah dikuasai Hamas sehari kemudian.

Bagaimanapun, Khalid Mish'al, Ketua Biro Politik Hamas, menegaskan bahawa pengembalian bekalan elektrik berkenaan adalah sebagai "Langkah membenarkan bagi keadaan yang salah." Dia mengisyaratkan bahawa penduduk Gaza ini tidak memerlukan keputusan seperti itu, akan tetapi mereka sedang menunggu penghapusan sekatan yang berlangsung sejak lapan bulan lalu.

Sememangnya drama berdarah perjuangan saudara kita di Palestin penuh dengan ketidakpastian dan tentangan yang luar biasa. Jika negara jajahan zaman dulu, mereka berjuang untuk memerdekakan diri dari satu-satu penjajah dan penjajah yang lain tidak mencampurinya tapi bangsa Palestin berjuang untuk merdeka daripada semua bangsa bukan hanya Israel. Dulu penjajahan adalah idea satu-satu negara untuk menjajah negara lain tapi Palestin adalah idea semua negara untuk menjajah satu negara dalam konspirasi Balford 1919 yang dilaksanakan pada 1948 dengan berdirinya negara Israel.

Malangnya, saudara kita bangsa Palestin belum pernah berhasil dalam perjuangan kemerdekaannya atau mungkin tidak akan pernah berhasil jika kita melihat rapuhnya perpaduan mereka. Perbalahan antara Fatah dan Hamas adalah buktinya dan kesengsaraan bangsa Palestin secara keseluruhan adalah hasilnya.

Banyak sudah dilakukan masyarakat antarabangsa untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestin tapi tiada hasilnya, malah Israel lebih kukuh dan kuat bahkan dia menjadi pengimport senjata terbesar keempat dan memiliki senjata nuklear 'Yahudi'. Sebaliknya Palestin semakin mundur dan lemah bahkan yang berjuang dengan sebenar-benar perjuangan untuk membebaskan Palestin daripada penjajahan Israel hanya Hamas. Oleh itu, Gaza yang dikuasainya menjadi mangsa.

Fahmi Huwaidi, penulis pojok Arab yang tidak asing bagi penulis sejak lebih 20 tahun lalu, menulis dalam akhbar al-Sharq al-Awsat pada 4 Januari lalu: “Tema negara Palestin adalah pembohongan tahun baru ini yang dibahas dalam piagam kesefahaman dalam persidangan Annapolis. Sebahagian pihak menilai janji ini sebagai ubat bius yang mujarab.”

Menurutnya lagi, “Negara yang diinginkan Palestin adalah yang berdiri di atas tanah dan wilayah di mana mereka sejak awal sudah ada di sana, harus berdaulat. Sementara negara yang diinginkan Israel adalah negara anak patung yang memenuhi kepentingan Israel. Ia adalah ucapan Simon Perez agar Israel tetap menjadi negara Yahudi secara moral dan demografi. Israel memerlukan negara Palestin di sampingnya. Ia diyakini Sharon dan Bush yang dijanjikan pada 2002 akan didirikan negara Israel dan Palestin.

Negara Palestin yang diinginkan Israel mencakupi beberapa hal: dibebaskan daripada dosa sejarah, lembarannya harus bersih secara moral, pendirian negara sebagai alasan untuk melepaskan hak kembali Palestin ke kampung halaman mereka dan negara Palestin itu harus menjadi pintu masuk bagi Israel ke dunia Arab.

Adapun sifat negara Palestin seperti diinginkan Israel adalah; harus didirikan hingga di wilayah jajahan 1967 dengan syarat tidak menghilangkan permukiman yang terdiri daripada 150 permukiman dan dihuni setengah juta orang. Permukiman ini berada di atas sumber air dan tanah subur di Tebing Barat dan sangat memungkinkan bagi Israel untuk menguasai 85 peratus air di wilayah itu.”

Katanya lagi: “Di samping itu Israel akan memberikan ganti rugi kepada Pihak Berkuasa Palestin tanah dengan luas yang sama dengan di gurun Naqab sebagai bahagian daripada pertukaran tanah yang sayang sekali diterima oleh Abu Mazen kerana Israel sudah menjajah wilayah Palestin pada 1967 seluas 6,000 kilometer persegi, padahal wilayah yang diberikan Israel itu tidak layak dihuni sebab sebagai wilayah pembuangan sisa nuklear.

“Lebih daripada itu, negara Palestin diinginkan Israel hanya sebagai tempat pengasingan yang dikelilingi permukiman Yahudi. Negara itu juga tidak memiliki senjata dan tidak memiliki kedaulatan di darat, laut dan udara dengan pengertian semua pintu gerbangnya dikuasai Israel.”

Siapa yang mahu dan rela mempunyai negara semacam itu? Oleh itu, Hamas berazam untuk tetap meneruskan perjuangan dalam mendirikan negara Palestin yang berdaulat penuh dan bukan negara anak patung yang akan mengikuti telunjuk Israel.

Walaupun ada yang berharap negara Palestin akan wujud pada akhir 2008 seperti dijanjikan dalam persidangan Annapolis yang baru lalu tapi kalau mahu belajar dari sejarah Israel sepatutnya harapan itu mesti dikuburkan. Terbukti Yishak Rabbin memungkiri janjinya menarik diri dari kota-kota Tebing Barat pada 1995. Kemudian penggantinya Simon Perez mengingkari adanya kesepakatan masalah penarikan ini. Dan masih banyak pengalaman berharga daripada sikap Israel yang tidak pernah konsisten dengan janjinya.

Lebih penting daripada itu, Israel tidak menepati janji Mei 1999 yang seharusnya menjadi akhir fasa peralihan ditetapkan kesepakatan Oslo I pada September 1993 dan Oslo II September 1995 yang menjanjikan pengisytiharan negara Palestin. Setiap perjuangan mempunyai cabaran masing-masing sama ada cabaran dalaman mahupun luaran. Seandainya setiap pejuang menyedari mengenai satu hakikat yang mesti dijunjung tinggi dalam perjuangan mereka, sudah pasti cita-cita mereka untuk memenanginya akan tercapai. Ketahuilah, hakikat itu adalah perpaduan.

Perpaduan adalah senjata paling ampuh bagi menentang musuh. Tanpa perpaduan setiap perjuangan akan menjumpai kekalahan. Perpaduan utama yang perlu dimiliki umat Islam khasnya bangsa Palestin adalah negeri Islam adalah perpaduan kebangsaan yang berasaskan iman. Dan dengan iman itu mereka semua bersepakat bahawa matlamat mereka adalah negara Palestin dan siapapun penghalangnya mesti disingkirkan.

Dengan mengutamakan iman, umat Islam tidak akan kalah dan mereka akan sentiasa berada di tempat yang tinggi. Allah berfirman maksudnya: "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." (Surah Ali Imran: 139)

Sayyid Qutb ketika menjelaskan ayat ini berkata: “Masalah yang mula-mula sekali terlintas di dalam ingatan dengan membaca arahan Allah melalui ayat ini ialah masalah jihad dalam bentuk perang. Tetapi arahan ini sebenarnya mempunyai hakikat dan jangkauan lebih jauh lagi.

Arahan ini menggambarkan bagaimanakah mestinya sikap seseorang beriman itu terhadap segala sesuatu; bagaimanakah semestinya perasaan, konsep dan penilaiannya terhadap masalah, terhadap peristiwa dan terhadap individu manusia, pada keseluruhannya.

Arahan ini juga menggambarkan perasaan mulia dan agung, yang mestinya menjadi pegangan orang beriman dalam menghadapi setiap kemungkinan; iaitu dalam menghadapi setiap realiti, setiap nilai dan setiap orang manusia, perasaan mulia dan agung memegang iman dan nilainya yang mengatasi segala bentuk nilai yang datang daripada sumber lain.

Perasaan agung dan mulia dalam menghadapi seluruh tenaga yang menyeleweng daripada panduan iman, dalam menghadapi seluruh nilai yang tidak bersumberkan iman, menghadapi adat resam yang tidak berpandukan iman, menghadapi undang-undang yang tidak berorientasikan iman dan menghadapi segala macam bentuk realiti yang tidak dihayati iman.

Perasaan agung dan mulia di dalam keadaan hidup masih lemah, pengikut masih kurang, wang masih kering itu sebenarnya sama saja bentuknya dengan perasaan agung dan mulia ketika sedang berada di puncak kekuatan, pengaruh dan kekayaan.

Rasa agung dan mulia yang tidak mengenal mundur bila berhadapan kekuasaan yang ganas, dengan tradisi sosial yang pincang, dengan perundangan yang batil dan dengan realiti yang popular dan disukai masyarakat, tapi bertentangan dengan konsep iman.”

Dalam konflik Palestin dan Israel apa sikap yang harus dilakukan? Penulis seperti juga Fahmi Huwaidi dan mungkin anda menilai bahawa tidak ada jalan serius untuk menyelamatkan keadaan ini selama barisan Palestin terpecah seperti sekarang. Semua tindakan hanya perangkap Israel sebagai 'Bangsa Pilihan Allah'. Wallahu a'lam.

Saturday, January 26, 2008

Wakil Islam perlu dipilih di kalangan ilmuwan

SIAPAKAH wakil Islam yang bakal menyertai dialog antara agama adalah isu dalaman yang perlu dibincangkan supaya penyertaan mereka disertai perancangan rapi dan dapat melaksanakan tanggungjawab itu dengan berkesan.

Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim), Datuk Mohd Nakhaie Ahmad, berkata buat masa ini pihak yang dipilih mewakili Islam tidak dibuat secara terancang dan teratur malah, tiada kriteria jelas mengenai siapa yang layak.

Katanya, wakil Islam yang terbabit dalam dialog antara agama mestilah yang benar-benar layak, dipilih sendiri oleh umat Islam secara terancang kerana beliau memikul tanggungjawab besar menjelaskan Islam.

“Ia penting kerana kita mahu wakil itu melaksanakan tugas dengan baik demi memastikan kepentingan Islam terjamin. Pastinya wakil itu dipilih umat Islam sendiri bukan penganjur kerana kita tidak mahu akhirnya nanti Islam yang akan jadi mangsa.

“Oleh itu, nak wakil Islam kena orang yang betul-betul faham mengenai Islam dan dalam tuntutan sekarang, kena tahu semua ilmu mengenai ketamadunan Islam,” katanya pada forum Isu Tumpuan Dialog antara Agama dan Peradaban: Pengalaman Semasa Umat Islam pada Muzakarah Ke Arah Pendisiplinan Dialog antara Agama dan Peradaban anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (Ikim).

Mohd Nakhaie berkata, Islam bukan sekadar ilmu fardu ain, malah merangkumi ketamadunan dan jika wakil Islam tidak menguasai ilmu warisan Islam itu, ia akan menggagalkan, malah boleh mendatangkan masalah kepada Islam.

Beliau berkata, selain mendalami ilmu ketamadunan Islam, mereka yang ingin menjadi wakil Islam perlu mempunyai kemahiran meyakinkan khalayak mengenai kebenaran Islam dan pastinya pengetahuan agama lain diperlukan.

Contohnya, dialog antara agama Islam dan Buddha, maka wakil Islam perlu membuat kajian mengenai latar belakang agama Buddha sebagai strategi terbaik memudahkan mereka berhadapan serta berhujah dengan wakil agama itu.

Ciri ketiga yang perlu ada pada wakil Islam ialah kebolehan mengatur dan mencari kaedah sesuai untuk membabitkan diri dalam dakwah selain mempunyai kepakaran serta kemahiran untuk mengatur strategi yang berkesan

Justeru katanya, pemilihan wakil Islam bagi menyertai dialog yang disertai wakil agama lain perlu diatur dengan rapi dan kaedah pemilihan hendaklah memenuhi keperluan bersesuaian penganjuran serta persekitaran majlis itu.

“Kaedah penting kerana lain penganjur, lain topik dan persekitarannya. Apabila suasana berlainan perlu ada kaedah dan strategi tertentu. Wakil perlu pintar mengatur strategi yang berkesan bagi menyampaikan Islam dan meyakinkan hadirin terhadap kebenaran Islam,” katanya.

Bagaimanapun katanya, perkara itu tidak diambil peduli dan ilmu mengenai dialog tidak dibincangkan menyebabkan umat Islam tidak mempunyai ilmu berkaitan cara menyertai dialog sebaliknya mereka menyertainya secara tidak dirancang.

Akhirnya, mereka gagal menjelaskan Islam dengan berkesan dan kehadiran wakil Islam gagal meninggalkan impak seperti yang diharapkan.

Mohd Nakhaie berkata, kaedah dan strategi untuk berdialog perlu berteraskan prinsip dakwah bil hal yang mengambil kira penampilan umat Islam ketika menyertai dialog dan hujah atau rasional diketengahkan mereka.

Katanya, penampilan umat Islam boleh menjadi sebahagian faktor yang akan membawa kemenangan kepada mereka dengan syarat apa yang ditampilkan itu menggambarkan wajah Islam sebenar.

“Kata wakil Islam, tetapi penampilan nampak macam wakil Barat atau sekular. Islam akan gagal jika dia gagal menampilkan Islam. Hal ini kurang diberi perhatian menyebabkan kita lemah dalam persiapan menyertai dialog,” katanya.

Menyentuh mengenai dialog antara agama di Malaysia, beliau berkata, usaha berkenaan penting untuk mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan agama, tetapi ia perlu dilakukan dengan kaedah yang betul, mengikut etika dengan formula, sistem dan kaedah betul serta persiapan rapi.

Katanya, pemimpin yang inginkan keharmonian dalam beragama perlu menyediakan struktur yang menyumbang kepada usaha kedamaian itu kerana tanpa perancangan, usaha baik boleh menjurus kepada isu yang menimbulkan konflik.

Perbincangan agama elak salah faham penganut

KEPERLUAN dialog antara agama hari ini dikaitkan dengan corak kehidupan manusia yang lebih pluralistik akibat arus globalisasi kerana kebanyakan negara didiami masyarakat pelbagai dan sebahagian besar mengamalkan demokrasi yang menonjolkan hak asasi beragama.

Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Dr Mohd Farid Mohd Sharan berkata, kebebasan beragama memerlukan interaksi di kalangan penduduk berbilang agama.

Beliau berkata, timbulnya masalah baru seperti ekstremisme agama serta sesetengah pihak yang bertindak atas nama agama menyebabkan berlaku salah faham yang mendatangkan kesan buruk kepada hubungan antara agama.

Justeru, dialog sama ada pada peringkat dalaman antara penganut agama dan dengan agama lain perlu untuk menjelaskan kedudukan sebenar kefahaman agama bagi mengelak salah faham atau tuduhan tidak berasa yang dilontar terhadap agama itu sendiri.

“Walaupun faktor yang membawa kepada tindakan oleh sesetengah penganut agama itu dapat difahami, tetapi ia memberi kesan buruk kepada hubungan antara agama dan perkara itu hanya dapat dijernihkan menerusi dialog di mana perkara sebenar dapat dijelaskan.

“Dialog seperti ini mungkin bukan cerminan bentuk interaksi antara agama yang berlaku dalam sejarah dan tamadun lalu, tetapi ia adalah keperluan semasa yang tidak dapat dinafikan kepentingannya,” katanya.

Beliau yang membentangkan kertas kerja bertajuk Dialog Antara Agama dan Peradaban: Perspektif Agama dan Tamadun berkata, dalam konteks Malaysia, isu mengenai pentadbiran agama dan pelaksanaan undang-undang memberi kesan terhadap agama seperti pembinaan kuil, sistem Mahkamah sivil dan Mahkamah Syariah.

Katanya, perkara itu memerlukan tindakan proaktif daripada kelompok agama untuk duduk berbincang dan menawarkan penyelesaian terhadap masalah itu dengan cara bijaksana bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terjamin.

Dr Mohd Farid berkata, dialog antara agama boleh berlaku dalam dua peringkat iaitu peringkat lebih khusus dengan tujuan menjelaskan kebenaran agama masing-masing bagi mengelak salah faham daripada penganut agama lain.

Katanya, asas kepada dialog khusus ialah untuk menjalin persefahaman dengan menjelaskan lebih lanjut mengenai kepercayaan serta kefahaman agama masing-masing bukan bertujuan mengubah doktrin agama.

Pada peringkat itu, dialog perlu diwakili ilmuwan yang berwibawa daripada pihak yang menyertainya dan oleh mereka yang benar-benar arif serta faham akan tajuk perbincangan.

Peringkat kedua, dialog yang menumpukan terhadap penyelesaian masalah semasa yang berkait dengan urusan pentadbiran agama dan masalah agama yang mana tujuannya untuk menjamin kelangsungan keharmonian serta kehidupan bersama.

Selalunya, masalah yang timbul memberi kesan langsung kepada keharmonian hidup bermasyarakat termasuk membincangkan masalah yang dihadapi setiap agama supaya dapat mencari titik persefahaman bagi mengatasi masalah itu.

Dr Mohd Farid berkata, walaupun dialog antara agama dapat membantu terutama dalam menyelesaikan masalah membabitkan salah faham dan mengatasi masalah dihadapi setiap agama secara bersama, ia perlu dilaksanakan dengan bijak.

Beliau berkata, dalam keghairahan mengadakan dialog antara agama, ada perkara yang perlu dielakkan antaranya, kecenderungan untuk menyamakan kebenaran antara agama dengan fahaman pluralisme agama.

“Kita tidak menentang pluralisme agama jika ia bermaksud kehidupan bersama pelbagai penganut agama dalam satu wilayah untuk hidup dalam satu harmoni. Malah, keterbukaan itu sudah wujud dalam Islam sejak dulu.

“Pluralisme yang ditolak ialah kefahaman bahawa semua agama sama dari aspek kebenaran dan tidak ada agama boleh mendakwa kebenaran lebih daripada agama lain. Sebaliknya, prinsip harus dipegang seperti dianjurkan al-Quran, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku,” katanya.

Katanya, satu lagi perkara yang perlu difahami semua pihak ialah masalah yang berlaku antara agama sebahagiannya bukan disebabkan ajaran agama tetapi kelemahan dan kejahilan penganutnya memahami agama masing-masing.

Dialog wadah satukan masyarakat

Oleh Hasliza Hassan

Matlamat perbincangan mesti jelas untuk beri manfaat kepada orang ramai

DIALOG antara agama perlu sebagai landasan untuk mengenali, mempelajari serta mencari titik pertemuan antara pelbagai agama supaya lahir keharmonian dan kesepakatan yang membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat.

Pensyarah (bidang Perbandingan Agama), Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Prof Madya Dr Kamar Oniah Kamaruzaman, berkata ia perlu dilakukan mengikut etika, dengan formula, sistem dan kaedah betul serta persiapan rapi.

Beliau yang banyak terbabit dalam dialog antara agama di dalam dan luar negara berkata, tujuan dialog antara agama juga hendaklah jelas supaya hasilnya nanti benar-benar memberi manfaat kepada semua pihak terbabit.

"Untuk berdialog kita perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibincangkan. Dialog antara agama boleh dilakukan dalam konteks etika di mana kita menjalinkan kerjasama pada peringkat kemanusiaan, tetapi tidak dalam perihal teologi.

"Malah, pemilihan perkataan antara agama dan antara kepercayaan juga memberi perbezaan besar. Pada saya, antara kepercayaan atau interfaith memberi makna lebih luas dan lebih layak dijadikan landasan untuk berbincang.

"Perkataan antara agama akan memberi maksud sempit di mana perbincangan bakal menjurus kepada perbezaan, sedangkan tujuan kita ialah mencari maklum balas yang dapat memberi kebaikan serta manfaat kepada seluruh rakyat," katanya.

Katanya, apa yang dilihat ialah selepas cadangan penubuhan Majlis Antara Kepercayaan (IFC) yang menimbulkan pelbagai reaksi, semua usaha ke arah mengadakan dialog menjadi berat dan susah untuk dilaksanakan.

Dr Kamar Oniah berkata, IFC yang sepatutnya menjadi wadah untuk menghasilkan kebaikan sebaliknya digunakan pihak tertentu bagi mencapai agenda tersembunyi mereka, yang jauh tersasar daripada matlamat berdialog iaitu untuk berbincang.

Justeru, beliau menegaskan dialog antara agama jika ingin diadakan perlu bersandarkan kepada matlamat yang jelas dari segi topik perbincangan, kaedah bagaimana ia wajar dilaksanakan dan siapakah yang patut terbabit dalam perbincangan itu.

Perkara itu disampaikan beliau pada Muzakarah Ke Arah Pendisiplinan Dialog Antara Agama dan Peradaban anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (Ikim) yang membicarakan mengenai Isu Tumpuan dalam Dialog Antara Agama dan Peradaban: Pengalaman Semasa Umat Islam.

Muzakarah sehari itu bertujuan mengetengahkan persoalan mengenai agama dan peradaban yang sesuai dibahaskan dalam ruang lingkup masyarakat dan negara yang memiliki masyarakat pelbagai agama dari sudut pandangan umat Islam sebagai langkah awal membentuk persepakatan.

Pada majlis itu, Dr Kamar Oniah turut menceritakan pengalaman beliau membentangkan kertas kerja atau berdialog di luar negara kerana katanya, berdasarkan sambutan yang diterima membuktikan masyarakat bukan Islam sebenarnya bersedia mendengar pandangan orang Islam.

Sementara itu, Pengerusi Muslim Profesional Forum, Dr Mazeni Alwi, berkata umat Islam tidak boleh takut atau gentar apabila berhadapan dengan kritikan daripada bukan Islam yang bermaksud untuk melemahkan mereka.

Sebaliknya, umat Islam perlu menghadapinya dengan yakin kerana Islam mempunyai kedudukan istimewa dalam perlembagaan negara dan kelebihan itu sepatutnya memberi kekuatan kepada mereka terutama ketika berdepan dengan kritikan.

"Kenapa hendak gusar dengan kritikan, kita perlu bersikap terbuka. Lihat kritikan itu dan jika ada kelemahan atau yang tidak betul mengenai kritikan yang dilemparkan, kita terangkan dengan baik kepada mereka.

"Kadang kala kita perlu letak diri di tempat mereka, barulah kita boleh tengok pandangan mereka. Yang tidak betul kita terima dan yang betul, kita jelaskan. Jangan emosi dalam mempertahankan diri yang dikritik kerana emosi boleh bawa kesan negatif dan merugikan Islam itu sendiri," katanya.

Dr Mazeni turut mendedahkan bahawa wujud tanggapan seolah-olah Islam sekarang ingin mendominasi, merampas hak bukan Islam dan menghapuskan ciri masyarakat majmuk daripada mereka yang melihat keistimewaan itu daripada kaca mata hak asasi manusia sejagat.

Sedangkan hakikatnya kata beliau, Islam sekarang berdepan dengan pelbagai ancaman serta serangan hebat daripada kecanggihan teknologi maklumat hari ini yang tidak boleh disekat dan ditambah dengan sikap umat Islam sendiri yang menimbulkan banyak kekeliruan terhadap agama.

Katanya, kemasukan idea liberal yang tidak sealiran dengan Islam yang mudah diterima pakai generasi hari ini bukan saja menjadi ancaman, malah menyukarkan lagi usaha mengadakan dialog dengan agama lain kerana itu bukan gambaran Islam sebenar.

"Kata makin lama Islam dominasi, tetapi tengok amalan orang Islam makin terhakis. Perkara ini membimbangkan dan perlu diberi perhatian. Sekarang orang Islam sudah terima idea liberal dan mempersoal idea serta ciri agama Islam yang dipakai sejak merdeka.

"Malah, orang biasa boleh bagi terjemahan baru agama. Memang sedap didengar kerana kena dengan konsep kebebasan beragama, tetapi yang menjadi mangsa ialah pandangan Islam yang menjadi pegangan sejak dulu hingga sekarang," katanya.

Katanya, konsep moden iaitu agama harus di rumah dan tidak ada tempat dalam masyarakat juga adalah isu semasa yang memerlukan tumpuan semua pihak kerana ia akan membuka lebih banyak masalah serta kekeliruan jika dibiarkan begitu saja.

Dr Mazeni berkata, umat Islam tidak boleh berkompromi mengenai kebenaran Islam dalam usaha menangani serangan terhadap Islam dan kekeliruan yang ditimbulkan melalui kritikan pihak tertentu yang tidak senang dengan Islam.

Beliau berkata, umat Islam tidak perlu rasa malu jika dikatakan tidak moden kerana apa yang diamalkan sejak dulu adalah sunnah Rasulullah SAW yang kebenarannya datang daripada Allah dan diterima sebagai petunjuk sepanjang zaman.

"Walaupun diasak dari pelbagai penjuru oleh golongan sekular yang tidak sukakan Islam, kita perlu hadapi dan tidak boleh lari. Kita kena faham orang lain berhak buat kritikan tetapi jangan sampai kritikan itu mempengaruhi kita.

"Sebaliknya, kita perlu jelaskan kepada mereka dan yang penting, kita faham Islam untuk diri kita sendiri dan kemudian fahamkan orang lain bahawa Islam tidak begitu. Jika mereka kata Islam lapuk dan jumud, itu yang kita cuba fahamkan dan terangkan dengan betul kepada mereka," katanya.

Friday, January 25, 2008

Ilmuan Islam: Penemuan air raksa Al-Majriti diakui ilmuwan Barat

KETIKA golongan agama di Eropah mendakwa sains adalah ajaran sesat dan uji kaji makmal perbuatan sihir, ilmuwan Islam terus mencipta keunggulan menerusi penyelidikan di makmal mereka pada zaman pertengahan.

Antaranya, ilmuwan Islam dari Sepanyol Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Al-Majriti yang memiliki pengetahuan luas dalam ilmu matematik, astronomi dan kimia.

Siri Ilmuwan Islam terbitan TV3 yang menemui penonton setianya jam 7.30 malam ini mengisahkan Al-Majriti yang bukan saja cemerlang di Andalus, ketokohannya turut diakui ilmuwan Barat yang mengagumi buku hasil tulisannya, terutama mengenai akaun perdagangan.

Kepakarannya dalam teori bilangan dan angka menjadikan buku berkenaan rujukan seluruh dunia, selain hasil karangan mengenai perhitungan kejuruteraan. Seperti biasa, pemikiran Barat menciplak hasil penemuan cendekiawan Islam, tetapi apabila sudah maju, mereka lupa pihak yang membentuk peradaban kemajuan itu.

Al-Majriti berbeza dengan ilmuwan lain kerana ketelitian serta ingatannya yang kuat. Beliau sering menekankan, mereka yang dikhususkan dalam bidang analisis sains seperti kimia, juga perlu mempelajari ilmu matematik dan sains.

Dengan gabungan pengetahuan itu, katanya, umat Islam akan memiliki kelebihan dalam pekerjaan dari segi teori dan praktikal.

Penghasilan air raksa menunjukkan ketekunan dan ketelitian Al-Majriti apabila melakukan eksperimen yang akhirnya membawa kejayaan kepada kerjaya beliau. Eksperimen terkenal itu memperlihatkan bagaimana beliau menukarkan satu perempat tabung air raksa menjadi serbuk berwarna merah, selepas diletak di atas api selama 40 hari.

Al-Majriti akan memerhatikan eksperimennya itu dari semasa ke semasa untuk melihat perubahan pada air raksa yang membentuk oksida raksa hasil proses perubahan secara kimia. Sebagai ilmuwan teliti dalam kerjayanya, beliau sentiasa mendorong penyelidik untuk mengkaji bahan kimia menerusi proses percubaan di makmal.

Kesimpulan yang dicapai Al-Majriti daripada kaedah percubaan di makmal ialah bahan yang terhasil adalah sama dengan kumpulan bahan kimia yang diuji menerusi proses makmal. Penulisan ilmiah Al-Majriti yang terkenal ialah mengenai astrolab, sebuah peralatan kuno untuk mengukur ketinggian bintang di langit.

Ia adalah cakera diperbuat daripada kayu atau logam mempunyai ukuran darjah di tepinya dan tengahnya ada jarum penunjuk yang boleh bergerak.

Beliau menulis dua buku dalam bidang kimia bertajuk Rutbaj Al-Hakim dan Ghayah Al-Hakim yang menjadi rujukan ilmuwan Timur mahupun Barat hingga hari ini. Menyedari pentingnya buku Ghayah Al-Hakim, Raja Alfonso memerintahkan agar buku itu diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1252 Masihi.

Buku lain karangan Al-Majriti ialah Thimar Al-Adad yang dikenali sebagai Al-Mu'amalat, Ikhtisar Ta'dil Al-Kawakib Min Zij Al-Battani, Rutbah Al-Hakim Fi Al-Kimiya, Al-Ahjar Rawdhah Al-Hada'iq wa Riyadh Al-Khala'iq serta Risalah Al-Asturlab, merangkumi ilmu sejarah, tabii dan pengaruh alam sekitar terhadap kehidupan.

Al-Majriti mempunyai ramai murid berjaya dalam kehidupan, seperti Abu Al-Qasim Al-Ghirnati, seorang jurutera dan ilmuwan dalam bidang perubatan dan Abu Al-Hakam Al-Karmani, seorang penduduk Cordova yang sangat terkenal sebagai pakar bedah dan jurutera.

Di sebalik kesibukannya mendalami pelbagai ilmu pengetahuan serta menterjemah buku ilmiah Yunani, Al-Majriti menggemari muzik, yang katanya, mempunyai persamaan dengan pengiraan ilmu matematik.

PROFIL

Nama: Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad
Gelaran: Al-Majriti
Tarikh lahir: 338 Hijrah bersamaan 950 Masihi
Tempat lahir: Majrit (Madrid)
Meninggal dunia: Tahun 398 Hijrah bersamaan 1007 Masihi di Andalus
Sumbangan: Ilmuwan Arab Andalus yang pertama dalam bidang matematik dan ilmu astronomi

Bicara Kalbu: Isteri kedua terabai tak dapat hak giliran

www.bicarakalbu.blogspot.com

SAYA mohon pandangan bagaimana untuk meningkatkan keyakinan dan jati diri sebagai wanita Islam yang sudah insaf. Sebenarnya saya adalah isteri kedua dan berkahwin secara rahsia tanpa pengetahuan isteri pertama. Pada mulanya sukar untuk menerima realiti berkahwin dengan suami orang. Pelbagai cabaran dihadapi, namun saya menerimanya dengan ikhlas dan berharap suami berlaku adil kepada saya dan madu.

Isteri pertama tidak dapat menerima saya hingga hari ini. Oleh itu, sejak peringkat awal perkahwinan, saya tidak ada giliran. Suami meminta supaya seluruh giliran saya diberikan kepada isteri tua. Untuk tidak mengeruhkan keadaan, saya menerimanya dengan bersyarat. Kami membuat perjanjian yang dipersetujui bersama, apabila saya mempunyai zuriat nanti giliran isteri akan diberi sama rata. Sejak itu, suami hanya berjumpa saya pada waktu kerja. Kini sudah lima tahun usia pernikahan dan kami dikurniakan cahaya mata. Namun suami tidak melaksanakan janjinya.

Bukan saya tidak bertimbang rasa kerana dalam banyak perkara saya mengalah. Apakah lagi yang perlu saya lakukan? Bagaimanakah langkah seterusnya yang harus dilakukan? Bersabar yang bagaimanakah harus ditabahkan? Saya sentiasa berdoa supaya Allah memberi kekuatan dalam menempuh segala ujian datang.

Adakah sama status isteri kedua, ketiga dan keempat? Apakah makna sebenarnya adil dalam konteks poligami? Bantulah saya menangani masalah ini kerana saya fikirkan mengenai pendidikan anak kerana saya sudah berkorban dengan merelakan giliran saya diambil. Saya bingung, apabila balik ke kampung hanya bersama anak dan bersendirian menghadapi segala permasalahan rumah tangga ini.

Isteri kedua yang terabai
Shah Alam

PUAN yang dirahmati Allah. Izinkan saya memberi pandangan dan berkongsi pengalaman kerana saya juga adalah isteri kedua. Semoga perkongsian ini akan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam usaha puan memperbaiki keadaan.

Pertama, dalam kehidupan suami isteri sama ada seorang isteri atau berbilang isteri, yang ingin kita capai adalah sakinah, mawaddah dan rahmah seperti diajarkan Allah kepada kita dalam al-Quran.

Allah berfirman bermaksud: "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati (ketenangan) dan hidup mesra dengannya dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang berfikir." (Surah ar-Ruum, ayat 21)

Apatah lagi dalam rumah tangga poligami yang terkadang kita terjerumus kepada hanya mementingkan hak kita saja sama ada isteri pertama atau isteri kedua hingga kita mengabaikan elemen sakinah (bersenang hati dalam ketenangan dan kemesraan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasihan).

Tujuan poligami dalam Islam ialah untuk membela wanita. Ia bermakna mana-mana wanita berada dalam institusi perkahwinan poligami akan mendapat jaminan pembelaan baik dari sudut emosional dan fizikal.

Ia bermakna semua isteri mempunyai hak mendapat layanan seimbang daripada suami baik daripada sudut menyempurnakan nafkah lahir dan batin. Walaupun dari sudut kasih sayang tidak ada manusia yang boleh bersikap adil, namun suami tidak boleh melebihkan salah seorang isterinya semata-mata kerana dia cenderung atau lebih mencintainya.

Dia wajib bersikap adil sama ada dari sudut giliran antara isterinya, juga dalam menyara mereka. Merujuk kepada penulisan puan, perkahwinan sudah berlaku. Antara risiko ditanggung isteri kedua yang berkahwin tanpa pengetahuan isteri pertama ialah yang berlaku kepada puan.

Jika suami kurang bertanggungjawab dan tidak menjalankan amanah perkahwinan, maka ia akan mudah melakukan penyelewengan dalam soal pembahagian hak giliran dan keadilan memberi nafkah.

Persoalan sama ada isteri pertama menerima puan atau tidak bukanlah asas yang membolehkan suami tidak menjalankan tanggungjawab dan menyeleweng daripada keadilan terhadap isterinya.

Apabila akad dilakukan itu sah, maka suami wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas lafaz berkenaan seperti beliau harus bertanggungjawab kepada isteri pertamanya.

Namun, disebabkan perkahwinan ini dilakukan rahsia, maka di sinilah isteri kedua banyak terperangkap dalam 'mengalah' supaya suami tidak menghadapi kesukaran dan isteri kedua pula berpada demi 'mengharmonikan' suami dan 'mendamaikan' keadaan rumah tangga sendiri.

Namun, keadaan mengalah ini tidak dapat bertahan lama kerana suami tidak mengambil langkah positif selepas beliau mempunyai dua isteri. Oleh kerana asas pertama perkahwinan tidak dilakukan dengan baik, akhirnya puan yang akan menderita sedang suami seolah-olah lepas tangan.

Jika puan berkahwin tanpa pengetahuan isteri pertama dan suami tidak mempunyai surat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri serta tidak mempunyai surat perintah mahkamah yang membenarkan poligami dilaksanakan, maka benteng pertahanan puan untuk meminta suami menjalankan tanggungjawabnya semakin tipis kerana beliau tidak terikat dengan mana-mana institusi yang boleh mengawal beliau daripada melakukan ketidakadilan.

Perkara inilah yang selalu dipandang ringan isteri kedua, ketiga dan keempat sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Walaupun ada perjanjian antara puan dan suami, oleh kerana perkahwinan ini tidak mengikut prosedur undang-undang yang betul, maka sukar mendapatkan apa dijanjikan suami.

Jika puan masih mengharap sesuatu yang baik daripada perkahwinan ini, maka puan dan suami perlu berbincang memperbaiki keadaan. Sila hubungi pejabat agama untuk mendaftarkan semula perkahwinan walaupun puan akan didenda nanti.

Jika isteri pertama masih tidak menerima puan, itu tidaklah menjadi penyebab kepada suami mengabaikan puan. Walaupun di sisi undang-undang suami boleh terlepas, namun mungkin puan perlu memperingatkan mengenai tanggungjawabnya dengan Allah yang akan dipersoalkan kelak.

Isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat, statusnya sama saja. Giliran perlu dilakukan dengan adil seperti ditunjukkan Rasulullah SAW. Jika berlaku kelebihan kepada isteri pertama atau kedua, ia mestilah memperoleh kebenaran dan keredaan daripada isteri lain.

Jadual penggiliran pula tidak ditentukan oleh bilangan anak. Penggiliran adalah hak isteri, tiada kaitan dengan anak. Oleh itu, jika beristeri dua, bilangan hari suami bersama kedua isterinya mesti sama, melainkan terlebih kurang, itupun atas budi bicara masing-masing.

Bagaimanapun, dari sudut keadilan nafkah lahir, ini sudah semestinya berdasarkan bilangan tanggungan. Jika isteri yang pertama mempunyai lapan anak dan kedua lima anak, sudah tentu pemberian nafkah berdasarkan berapa mulut yang perlu disuap.

Oleh kerana isteri pertama punya anak yang lebih ramai semestinya jumlah elaun saraan hidup untuk keluarga pertama lebih besar, sejajar dengan bilangan isi rumahnya. Cuma dalam aspek pengendalian kehidupan seperti jumlah anak berbeza sudah pasti keadilan itu tidak diukur dengan sama rata.

Isteri mempunyai anak ramai tentulah pengurusannya tidak sama dengan isteri yang mempunyai anak sedikit. Namun secara keseluruhan, aspek kehidupan baik isteri pertama mahupun isteri kedua, perlulah saling bekerjasama dan berlapang dada.

Namun, dalam aspek ini tidaklah sampai hak dan kebajikan isteri pertama atau kedua terabai. Pun begitu tidaklah kerana mementingkan hak keharmonian rumah tangga tergugat kerana tiada kebahagiaan dapat dicapai jika salah satu pihak selalu melakukan masalah dan menggugat keharmonian rumah tangga. Tangan mesti bertepuk kedua belah untuk berbunyi.

Oleh itu, bagi memperbaiki keadaan, saya mencadangkan supaya puan berbincang dengan suami akan hal ini. Jika perbincangan tidak berhasil, suami masih tidak mengambil tindakan, maka puan perlu mendapatkan pihak ketiga yang dipercayai dan dihormati suami.

Jika masih tidak berjaya, puan bolehlah menggunakan institusi pengaduan (institusi sulh dengan tujuan memperbaiki keadaan puan sekeluarga).

Bersabar ialah menahan diri daripada segala sifat keji dan mengelakkan melakukan perkara kurang bijak. Sabar mesti dipasangkan dengan solat, bukan sabar berdiam diri dan memendam perasaan, tetapi perlu berusaha dan berdoa kepada Allah.

Allah berfirman bermaksud: "Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat (sembahyang) dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk." (Surah al-Baqarah, ayat 45)

Semoga puan terus tabah mengharungi kehidupan berpoligami. Sentiasalah mendekatkan diri dan mengadu kepada Allah kerana terkadang kita tidak tahu Allah menurunkan sakinah kedamaian-Nya kepada kita tanpa disangka.

Berbincanglah dengan baik bersama suami. Jika ada ruang dan peluang, bersemuka dengan isteri pertama, berbincang dari hati ke hati. Jangan bertangguh hingga sesuatu perkara buruk berlaku, barulah kita ingin berkongsi kasih secara harmoni.

Jawapan disediakan Siti Hamisah Manan dan Prof Madya Dr Hafidzi Mohd Noor. Semua persoalan yang lalu boleh layari www.bicarakalbu.blogspot.com