Wednesday, January 23, 2008

Bersama YaPEIM: Musyawarah pertingkat saingan global

Oleh Penulis Khas YaPEIM

Strategi berpasukan merealisasikan misi perdagangan dunia tanpa sempadan

PEPATAH Melayu 'rumah siap pahat berbunyi' sebenarnya mengandungi mutiara etika yang cukup berharga. Melayu tidak suka mengungkit atau mempersoalkan sesuatu yang sudah diputuskan secara muktamad.

Ia sebenarnya suatu etika membuat keputusan gaya Melayu yang sesuai dengan etika ketika merencanakan strategi perang. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan umat warga Madinah.

Musyawarah memutuskan supaya umat Islam menunggu musuh di luar Madinah. Usul Rasulullah SAW yang mahu umat Islam bertahan dalam kota Madinah, dikalahkan suara majoriti. Rasulullah SAW melaksanakan keputusan majoriti, walaupun ia bertentangan dengan usul Baginda sendiri.

Ketika sekumpulan orang Islam mendatangi Baginda SAW dengan maksud untuk mencadangkan rombakan terhadap keputusan itu, Baginda menjawab, "Pantang seorang Nabi menanggalkan semula baju perang yang sudah dipakainya."

Jawapan Rasulullah SAW itu ditafsirkan sebagai suatu isyarat bahawa apabila keputusan sudah dibuat dengan suara majoriti, ia tidak harus diungkit atau dipertikaikan lagi. Sebaliknya ia harus segera dilaksanakan tanpa ragu atau teragak-agak.

Sementara itu, firman Allah dalam surah Ali-Imran, ayat 159, mengandungi perintah bermusyawarah yang menyebut: "Maka bertakwakallah kepada Allah sebaik saja keputusan dibuat dan bersegeralah melaksanakannya tanpa ragu atau teragak-agak."

Memang sesuatu yang diputuskan secara musyawarah itu punya kekuatan dan darjah kewibawaan yang tinggi. Dalam tradisi politik dan pentadbiran Islam, ahli syura atau majlis mesyuarat biasanya dipilih daripada kriteria tertentu terutama kriteria keagamaan atau ketakwaan.

Ahli majlis mesyuarat perlu terdiri daripada kalangan mereka yang menghayati ajaran agama kerana tanggungjawab memberi pendapat seterusnya membuat keputusan adalah satu amanah.

Hakikat itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud: "Seorang perunding itu adalah pemegang amanah. Tanggungjawabnya bukan cuma sebagai pembela dan pelindung kepentingan diri dan suku-sakatnya, tetapi adalah pemegang amanah umat sekali gus diredai Allah."

Dalam hubungan itu, Saidina 'Umar ibn al-Khattab berpesan, "Musyawarahkanlah urusanmu dengan orang yang takut kepada Allah."

Seterusnya ia harus pula memenuhi kriteria kebijaksanaan atau ketajaman fikiran. Rasulullah SAW menyebut kriteria itu dalam sabda Baginda yang bermaksud: "Mintalah petunjuk daripada orang yang berakal."

Orang bodoh memang tidak layak diajak bermusyawarah, apa lagi jika isu yang dibincangkan itu rumit dan sulit. Saidina 'Umar ibn al-Khattab dikatakan pernah menyuruh seorang Badwi diam apabila beliau cuba ikut campur dalam isu yang tidak difahaminya.

Seorang ahli syura perlu memenuhi kriteria iaitu seorang yang bebas dari segi pemikiran. Ertinya ia mampu berfikir dan seterusnya mampu membuat keputusan sendiri tanpa terikat dengan pendirian orang lain.

Musyawarah yang sihat adalah musyawarah yang disertai anggota yang bersikap terbuka dan lapang dada, iaitu mereka yang bersikap untuk mendengar dan menghormati pendapat.

Walaupun proses globalisasi belum menampakkan impak sepenuhnya, beberapa gejala bawaannya sudah mula kelihatan. Antaranya, fenomena perdagangan global. Seiring dengan perkembangan itu ialah meningkatkannya persaingan di dunia dagang.

Dalam keadaan itulah timbul gagasan dunia pasukan atasan. Sesuai dengan sifat global perdagangan dewasa ini, maka pasukan kelas dunia yang digagaskan itu tentu bersifat global dalam erti pasukan yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya. Demikianlah peri pentingnya pasukan, semangat berpasukan dan kerja berpasukan. Dalam kaitan inilah relevannya wacana amal kerja berpasukan itu.

Amal kerja berpasukan bukan sekadar keperluan pragmatik. Lebih daripada itu ia adalah tuntutan keagamaan khususnya dalam konteks gerak kerja Islami seperti diisyaratkan dalam firman Allah yang bermaksud: "Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya." (Surah Ali 'Imran, ayat 104)

Ayat itu tidak hanya menerangkan isi mesej gerak kerja pendakwah mendorong ke arah kebaikan dan menghindari kemungkaran, tetapi sekali gus digariskan pula cara gerak kerja itu dilaksanakan iaitu menerusi wadah ummah yang membawa makna sejumlah individu yang bergabung dalam sebuah organisasi dan bekerja secara kolektif.

Dengan ungkapan lain, agama memang sangat menekankan kaedah dan strategi amal berpasukan untuk merealisasikan misi organisasi. Gerak kerja dalam wadah, kaedah dan semangat kolektif-koperatif seperti itu diberikan harapan oleh Allah akan mencapai kejayaan dengan pelakunya tergolong dalam kelompok orang yang berjaya.

Firman Allah lagi yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agama-Nya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh." (Surah al-Saff, ayat 4)

Ayat itu tidak hanya menyatakan keutamaan mereka yang berperang atau berjuang, sekali gus menyatakan juga sifat, kaedah dan strategi perjuangan yang seharusnya berbentuk saf, barisan atau angkatan yang utuh, kompak dan padu.

Ungkapan bangunan yang tersusun kukuh dan rapi bukan sekadar suatu perbandingan umum, tetapi gambaran hakikat dan ciri asas organisasi dengan jalinan perhubungan erat dan akrab di kalangan warganya, baik perhubungan emosi, mahupun perhubungan tindakan. Semuanya selaras secara harmonis dalam suatu skima kerja terancang.

Untuk memungkinkan terlaksananya amal berpasukan, warga organisasi perlu memiliki sifat kolektif seperti kepatuhan, kerjasama dan nasihat-menasihati. Tidak sedikit orang yang berjaya dalam kerja peribadinya, tetapi gagal berperanan secara positif dalam konteks amal berpasukan.

No comments: