Monday, January 28, 2008

Mantapkan keimanan dengan akal sempurna

Oleh Dr Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

AL-QURAN banyak menjelaskan siapakah mereka yang dimaksudkan dengan ulil albab. Firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (ulil albab)." (Surah ali-Imran, ayat 190).

Melalui ayat itu, dapat difahami bahawa ulil albab adalah orang yang berakal. Mereka menggunakan akal dikurniakan Allah untuk memikirkan kebesaran dan keagungan-Nya.

Mereka adalah orang yang mempunyai akal sihat lagi sempurna, yang mengetahui hakikat Ketuhanan secara jelas dan nyata. Hasilnya, mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah dengan mentaati segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Mereka bukanlah orang yang mempunyai akal, tetapi menyalahgunakan akal untuk kufur dan ingkar kepada Allah, sedangkan mereka melihat kebesaran Allah. Firman Allah yang bermaksud: "Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka laluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." (Surah Yusuf, ayat 105-106)

Kesan daripada pemikiran terhadap kebesaran dan ketinggian Allah itulah, maka ulil albab adalah orang yang sentiasa mengingati Allah di mana juga mereka berada dan dalam keadaan apa pun kedudukan mereka sama ada sedang berdiri, duduk mahupun baring.

Gambaran golongan inilah dijelaskan Allah dalam firman yang bermaksud: "Iaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring." (Surah ali-Imran, ayat 191)

Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Solatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk, jika kamu tidak mampu, lakukanlah sambil berbaring." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Mereka adalah orang yang tidak mudah berputus asa mengingati Allah sama ada dalam kedudukan senang mahupun susah hingga mereka menjadi orang yang memahami apa yang ada di langit dan bumi. Semuanya adalah kepunyaaan Allah, memperlihatkan keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, keluasan ilmu-Nya dan kehebatan-Nya.

Bagi golongan ini setiap apa yang diciptakan Allah ada ilmu yang boleh ditimba daripadanya melalui pemikiran yang tajam. Hassan al-Basri pernah berkata: Berfikir sejenak lebih baik daripada bangun solat malam. Begitu juga ungkapan yang pernah dilontarkan Sufyan bin Uyainah: Berfikir mengenai kekuasaan Allah adalah cahaya yang masuk ke dalam hatimu.

Berfikir mengenai kekuasaan Allah sebenarnya boleh membuka jalan seseorang menuju kepada syurga Allah. Lukman al-Hakim pernah menjelaskan: "Sesungguhnya lama menyendiri akan mengilhamkan untuk berfikir dan lama berfikir (kekuasaan Allah) adalah jalan menuju ke pintu syurga."

Sesungguhnya Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran mengenai makhluknya yang menunjukkan kepada zat-Nya, sifat-Nya, syariat-Nya, kekuasaan-Nya dan tanda-Nya.

Sebenarnya, Allah menciptakan sesuatu itu bukanlah dengan sia-sia, tetapi pada setiap penciptaan-Nya ada pengajaran dan kebenaran yang boleh diambil setiap insan yang memikirkannya.

Hasil pemikiran itulah, mereka melihat diri amat kerdil di sisi Allah. Mereka akan melihat segala-galanya milik Allah dan kepada Allah juga mereka akan kembali. Lantaran itulah mereka tidak putus-putus memanjatkan doa supaya mendapat keampunan daripada Allah di atas setiap kesalahan dilakukan.

Mereka juga memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang salih dan apa yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang beriman dan jangan sampai nanti mereka dihina di hari akhirat kelak.

Doa mereka dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: "Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." (Surah ali-Imran, ayat 193-194)

Doa mereka diperkenankan oleh Allah lantaran keimanan mereka. Akal yang digunakan mereka memantapkan keimanan terhadap Allah. Firman Allah yang bermaksud: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-yiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki mahupun perempuan." (Surah ali-Imran, ayat 195). Inilah antara sifat yang ada pada ulil albab yang perlu dipraktikkan setiap Muslim supaya keimanan kita kepada Allah akan bertambah jitu dari semasa ke semasa.

No comments: