Tuesday, June 2, 2009

Teras ekonomi Islam pendekatan hakiki kemajuan

Perspektif Ikim Oleh Nik Mustapha Nik Hassan

ABAD ke-21 sedang menyaksikan keadaan sangat mencabar kepada keutuhan tamadun manusia. Kemajuan sesuatu bangsa dan negara bergantung rapat dengan keutuhan tamadun itu. Tamadun bangsa mesti diasaskan kepada nilai kemanusiaan semula jadi atau menepati fitrah kemanusiaan hakiki.

Cara hidup individu, keluarga, negara dan perhubungan di antara negara di pentas antarabangsa jika diasaskan kepada nilai bercanggah dengan nilai kemanusiaan, natijahnya pasti akan membawa kepada kemusnahan dan kehancuran kepada umat manusia.

Manusia tidak berkemampuan memainkan peranan Tuhan dalam menentu corak hidup mereka. Penolakan kepada keagungan petunjuk Illahi dalam membentuk corak hidup, melahirkan fahaman sekular dalam pandangan dan corak hidup manusia. Fahaman sekular jika menjadi panduan dalam menyusun kehidupan manusia akan membawa kepada keruntuhan nilai kemanusiaan.

Pada akhir abad ke-20, kita dapat menyaksikan bagaimana blok Komunis di Eropah Timur dan Russia roboh berkecai selepas berpeluang mengendali beberapa negara selama tujuh dekad. Keruntuhan meliputi semua aspek politik, ekonomi dan kebudayaan.

Fahaman Marx dan Hegel jelas gagal membina dan membentuk satu tamadun manusia yang kukuh. Falsafah hidup manusia yang bertumpu kepada kepentingan kebendaan (fahaman bahawa kemajuan kebendaan saja adalah asas yang menentukan keutuhan sesebuah tamadun) melulu dan pendekatan penyusunan ekonomi negara berasaskan pendekatan collectivism (prinsip pengawalan sosial dan ekonomi negara dipusatkan kepada pemerintah) jelas mencatatkan kegagalan ketara.

Kedua-dua asas itu sangat bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Blok kapitalis juga tidak memperlihatkan tamadun yang baik untuk masyarakat manusia jadikan teladan. Walaupun mereka masih mendahului dari segi aspek kemajuan sains dan teknologi, dan ekonomi, keruntuhan akhlak di kalangan rakyat mereka dan pendekatan negara berteraskan kepada kebendaan dan individualism (sistem negara di mana individu diberi kebebasan mutlak untuk menentukan perjalanan ekonomi, politik dan sebagainya) tidak dapat mempertahankan kekayaan dan kemajuan ekonomi negara mereka pada masa seterusnya.

Eropah berada dalam keadaan kemelut ekonomi tidak menentu. Kegelisahan rakyat Eropah jelas dapat kita tontoni. Begitu juga dengan kehebatan Amerika Syarikat. Kekuatan ekonomi Amerika semakin hari semakin meleset. Bahkan pada masa kini Amerika Syarikat menghadapi keadaan kemelesetan ekonomi tenat.

Penindasan satu golongan terhadap golongan lain, hasil falsafah individualism sudah menjadi nilai hidup. Pada 2004 seramai 2.5 bilion penduduk dunia (ekonomi dunia dipengaruhi oleh sistem kapitalisme) menjalani kehidupan dengan pendapatan kurang AS$2 pada satu hari (Shaohua Chen and Martin Ravallion (2007).

Keruntuhan institusi kekeluargaan turut menjadi perwujudan sangat membimbangkan. Institusi perkahwinan dianggap lapuk. Bahkan perkahwinan sejenis dibenarkan. Daripada perkembangan malap ini, tamadun menanti hari keruntuhan sangat hampir. Keruntuhan nilai kemanusiaan tidak akan mampu menerus kecepatan kemajuan bahkan kehancuran kehidupan terpaksa dihadapi.

Rumusan mudah ialah mana-mana pendekatan penyusunan negara berlawanan dengan fitrah kemanusiaan terpaksa menghadapi natijah buruk. Demi kebaikan umat manusia, mana-mana negara wajib mengambil pendekatan tepat, iaitu pendekatan bersesuaian dengan sifat dan tuntutan kemanusiaan hakiki.

Dalam keadaan suasana tidak menentu, Islam kembali diberi perhatian oleh umat Islam. Dalam arus kebangkitan kefahaman Islam, golongan ilmuan Islam perlu menguasai ilmu al-Quran dan as-Sunnah secara mendalam semoga falsafah hidup Islam dapat digariskan, sekali gus falsafah tauhid dapat mewarnai dalam semua perkara yang hendak disusun dan ditangani dalam menghadapi persoalan semasa dan setempat.

Islam perlu dilihat sebagai satu deen yang menekan dan memberi keutamaan kepada penyusunan masyarakat sesebuah negara sehingga wujudnya sebuah tamadun manusia mulia. Allah berfirman bermaksud: "Demi tiadalah kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam." (Al-Anbiya:107)

Hasil daripada kemampuan menyusun masyarakat berteraskan kepada nilai kemanusiaan sudah pasti kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat manusia akan dicapai.

Pada era pertembungan tamadun dan budaya pada masa mutakhir ini seperti pernah dikemukakan oleh Prof Samuel Hartington, Islam harus dari segi gagasan ilmu, mampu di utara oleh ahli ilmuan Islam sebagai yang paling hebat, canggih dan sesuai dalam menyusun semua perkara kehidupan pada peringkat individu, masyarakat dan negara di zaman sekarang dan seterusnya pada masa hadapan. Pendekatan dan ramuan Islam dalam semua perkara penyusunan dan pengendalian negara perlu diketengahkan.

Cabaran kepada ilmuan Islam ini menuntut mereka memperincikan secara syumul dan mendalam pendekatan dianjurkan Islam. Di samping menghayati arus kebangkitan Islam, kawasan Asia Pasifik dijangka menjadi kawasan paling maju di dunia pada abad ke 21. Jika pertumbuhan ekonomi pada masa kini di kalangan negara rantau ini dapat dikekal dan diteruskan, pada akhir abad ke-21, kawasan Asia Pasifik akan dapat menjadi kawasan termaju di dunia.

Dalam menangani perkembangan semasa, sebagai sebuah negara yang didiami majoriti umat Islam di kawasan Asia Pasifik, Malaysia perlu menggubal satu dasar ke arah penyusunan dan pembangunan sistem ekonomi negara yang dapat berperanan secara berkesan dan sesuai dengan suasana semasa dan setempat dalam memajukan negara ke mercu lebih tinggi.

Kemajuan ekonomi adalah teras penting ke arah kemajuan negara. Dalam era semasa dan seterusnya pada masa akan datang, kekuatan ekonomi akan menjadi penentu kepada kekuatan sesebuah negara dalam arena politik dunia. Survival dan kekuatan sesebuah negara berkait rapat dengan pencapaian kejayaan ekonomi. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab umat Islam berusaha semoga penyusunan ekonomi negara mengikut Islam dapat dilaksana.

No comments: