Friday, December 4, 2009

Ingatan bagi pelupa: Orang bertakwa himpun semua kebaikan

ABUL-LAITS berkata: Takwa kepada Allah ialah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Maka siapa yang berbuat demikian bererti sudah menghimpun semua kebaikan.

Dan jagalah lidahmu dalam kebaikan, katakanlah yang baik sehingga untung dan diamlah daripada kejahatan sehingga selamat.

Manusia tidak dapat mengalahkan syaitan kecuali dengan diam maka jagalah lidahnya hingga terlindung daripada syaitan dan Allah akan menutup auratnya.

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Siapa yang menempeleng (memukul) hambanya maka tebusan dosanya ialah memerdekakannya, dan siapa yang menjaga lidahnya Allah menutupi auratnya. Dan siapa yang menahan marahnya maka Allah akan menyelamatkannya dari seksanya, dan siapa yang minta maaf kepada Allah pasti Allah menerima permintaannya.

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abuhurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Siapa yang percaya (beriman) kepada Allah dan hari kemudian, maka harus menghormati tamunya dan harus memuliakan tetangganya dan harus berkata baik atau diam."

No comments: