Sunday, October 5, 2008

Persoalan Agama: Syarat sah haji mesti baligh

Bersama Jakim

KETIKA berumur sembilan tahun, ibu bapa membawa saya mengerjakan haji. Kini saya berumur 25 tahun. Adakah saya wajib mengerjakan lagi haji apabila dewasa. Apakah hukumnya jika saya mengerjakan haji sekali lagi?

Intan Nurliana Bukhari
Johor Bahru.

Seseorang dikira hajinya jika dia memenuhi syarat wajib dan sah haji. Oleh kerana syarat wajib haji ialah pertama mesti seseorang itu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, berkuasa atau kemampuan.

Oleh itu, sesiapa yang sudah mengerjakan haji ketika kecil iaitu sebelum baligh perlulah mengulanginya sekali lagi. Kerana haji seorang kanak-kanak sah, tetapi tidak memadai untuk melepaskan tuntutan haji yang menjadi rukun Islam. Manakala haji yang dilakukan seseorang kanak-kanak yang belum berakal (belum mumaiyiz) dikira tidak sah, kerana menunai haji terhenti kepada syarat berakal.

Ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang disebut dalam kitab Mugni Muhtaj: "Sebarang kanak-kanak yang dibawa mengerjakan haji oleh keluarganya kemudian dia mati sebelum sempat mengerjakan ibadah itu, kanak-kanak itu dikira telah mengerjakan haji. Kalau dia sempat melakukannya maka wajiblah dia mengerjakannya. Begitu juga, seseorang hamba dibawa mengerjakan haji oleh tuannya, jika hamba itu mati sebelum merdeka, maka ibadah hajinya dikira. Jika dia dimerdekakan, maka wajib mengerjakannya".

No comments: