Tuesday, October 7, 2008

Perspektif Ikim: Islam pilihan terbaik ganti ideologi buatan manusia

Oleh Nik Mustapha Nik Hassan

Pendekatan untuk bermasyarakat, negara tidak bercanggah dengan fitrah kemanusiaan

PADA era pertembungan tamadun dan budaya seperti zaman globalisasi kini, Islam pada peringkat ilmu harus mampu diutarakan oleh ilmuwan Muslim sebagai paling sempurna, canggih dan sesuai dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sepanjang masa.

Pendekatan dan ramuan Islam dalam semua aspek penyusunan dan pengendalian bernegara perlu diketengahkan semoga mampu menjadi panduan kepada kepemimpinan negara melaksanakannya.

Tidak memadai, ilmuwan Muslim hanya mampu mencari kelemahan pendekatan sedia ada. Mereka patut mengemukakan pilihan kepada pendekatan Islam dengan cara lebih terperinci dan boleh dilaksanakan. Dengan cara itu Islam mampu berperanan mempengaruhi corak hidup individu dan masyarakat. Di samping kebangkitan kesedaran kepada Islam, kawasan Asia Pasifik dijangka menjadi kawasan paling maju pada abad ke-21. Jika arah haluan pertumbuhan ekonomi negara rantau ini dapat kekal dan diteruskan, Asia Pasifik boleh menghasilkan lebih daripada satu perlima Keluaran Negara Kasar (KNK) dunia menyamai KNK Eropah dan Amerika Utara.

Apabila kemajuan ekonomi menjadi kenyataan, negara Islam perlu merebut peluang dan tidak tercicir dalam arus kebangkitan itu. Lebih menarik jika panduan Islam diguna pakai menerajui negara. Dalam menangani perkembangan itu, negara yang didiami majoriti umat Islam di Asia Pasifik, kepemimpinannya perlu menggubal satu corak pembangunan negara yang syumul dan berkesan. Pendekatan itu mesti berasaskan nilai kemanusiaan dan pendekatan Islam sudah pasti menjadi panduan. Kepemimpinan negara perlu memiliki ciri yang membolehkan mereka membawa Malaysia maju antaranya:

l) Pemimpin perlu mendokong fahaman luhur, berakhlak dan jujur untuk memajukan rakyat dan negara. Tanpa sifat ini negara tidak mungkin maju dan rakyat tidak terbela. Sejarah membuktikan kemajuan negara berkait rapat dengan ciri kepemimpinan. Sifat mulia sangat terserlah di kalangan kepemimpinan Khalifah al-Rashidin dan Umar Abd Aziz. Punca keberkesanan dan kejayaan kepemimpinan mereka bermula dengan penghayatan sifat itu.

2) Kepemimpinan negara perlu menguasai ilmu dan pemikiran yang mantap berasaskan nilai kemanusiaan secara mendalam. Justeru, sistem pengendalian negara perlu bersandarkan asas fahaman jitu yang didukung syariat Allah. Sistem pengendalian negara yang berasaskan kefahaman tidak mantap dan menepati nilai kemanusiaan menghadapi keruntuhan serta menimbulkan pelbagai gejala kepada masyarakat .

Sistem marxis/komunis terpaksa berkubur kerana pendekatannya bercanggah dengan nilai kemanusiaan. Begitu juga tamadun sekular Barat diasaskan ideologi liberal kapitalis. Banyak kerenah kemanusiaan terpaksa wujud disebabkan pendekatannya turut bercanggah dengan fitrah kemanusiaan.

Sejarah dan keadaan sekarang membuktikan negara yang mencapai taraf perekonomian maju tidak dapat mengekal kecepatan kemajuan bahkan terpaksa menghadapi kemunduran jika kekuatan ekonomi tidak disertai dengan kekuatan nilai kemanusiaan. Keruntuhan akhlak masyarakat seperti rasuah, penindasan dan menipu adalah fakta utama yang melemahkan dan seterusnya meruntuhkan sistem sosial bernegara. Oleh itu, negara mesti berusaha gigih melalui sistem pendidikan dan sebaran media semoga semua berperanan secara berkesan bagi membina ahli masyarakat yang memiliki pandangan hidup, penghayatan akhlak dan penguasaan kemahiran hidup sempurna.

3) Kepemimpinan negara perlu dikendali ahli politik yang pintar serta berkemampuan. Kebolehan itu penting untuk menerajui negara. Kejayaan membangunkan martabat masyarakat bergantung kepada kemampuan pucuk pimpinan. Kejayaan kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khalifah Al-Rashidin adalah bukti nyata. Kajian dilakukan Professor P Kotter dari Harvard Business School, menunjukkan 80 peratus kejayaan sesebuah organisasi termasuk negara bergantung rapat dengan mutu kepemimpinan.

Zaman berubah dan penuh dengan cabaran serta persaingan. Pemimpin perlu memahami suasana dalam negara berkaitan kekuatan dan kelemahan sistem, keupayaan rakyat dan sumber negara. Mereka harus mampu menggembleng semua lapisan rakyat untuk memajukan ekonomi ke peringkat tertinggi. Semua masyarakat perlu berperanan pada peringkat paling tinggi dalam usaha pembangunan.

4) Kepemimpinan harus mampu menerajui negara untuk berperanan secara berkesan pada peringkat antarabangsa. Pada zaman globalisasi mahu atau tidak, negara hanya boleh dimajukan jika mampu berperanan pada arena antarabangsa. Oleh itu, setiap aktiviti ekonomi perlu bermatlamat untuk menguasai pasaran, jika mampu pada pasaran antarabangsa. Kepemimpinan negara Islam tidak boleh memisahkan diri mereka dengan ajaran Islam. Untuk maju dan berjaya peringkat sejagat, Islam mempunyai pendekatan syumul berasaskan nilai kemanusiaan yang mampu bersaing, seterusnya mengatasi corak pembangunan negara sekular yang pendekatannya bercanggah dengan fitrah kemanusiaan.

Sebagai umat Islam, kita yakin kekuatan yang ada dengan pendekatan Islam dalam menyusun dan membangunkan negara kerana ia menepati fitrah kemanusiaan. Pendekatan lain dalam menyusun dan memajukan masyarakat dan negara yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan gagal mewujudkan peradaban manusia sempurna di dunia dan sudah pasti pembalasan negatif pada alam akhirat.

Penulis ialah Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

No comments: