Wednesday, January 6, 2010

Bersama YaPEIM: Memupuk nilai budaya korporat Melayu-Islam

Oleh Penulis Khas YaPEIM


PEMIMPIN korporat Muslim sebagai pembina budaya seharusnya menerapkan nilai Islam yang berhubungan dengan etika kerja, moral, nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial yang terkandung dalam fiqh muamalat. - Gambar hiasan

Pengurusan kanan perlu utama tanggungjawab sosial

BUDAYA korporat bermaksud nilai yang dibudayakan dalam konteks suatu perusahaan. Nilai yang disepakati dan dihayati bersama itulah menjadi teras budaya korporat, lalu melahirkan sikap dan perilaku unik serta tersendiri, berbeza daripada korporat lain terutama yang menjadi saingan.

Nilai itu terus dipertahankan dan diwariskan daripada generasi ke generasi kerana nilai budaya itu dianggap faktor penting kecemerlangan prestasi korporat. Memang kecemerlangan sering kali dihubung kait gandingan antara budaya dengan strategi.

Walaupun budaya dengan pelbagai aspeknya sudah lama dibicarakan, kira-kira dua dekad lalu sarjana mula memahami dan mengambil kira pengaruh budaya terhadap perilaku, semangat dan produktiviti kerja. Sejak itu, mereka mula memberi perhatian bagaimana memanfaatkan unsur budaya untuk menjadikan kerja sebagai yang menyenangkan, menambah penghasilan, memenuhi keperluan pengguna dan menghadapi cabaran persaingan.


Dalam kaitan ini, Jepun selalu dirujuk sebagai bangsa berjaya menyerap nilai budayanya dalam organisasi perdagangan mereka dan menghasilkan generasi korporat yang menguasai perindustrian perdagangan antarabangsa.


Memang tidak semua unsur budaya korporat Jepun sesuai dengan budaya kita. Seperti kita tahu, sebahagian budaya korporat Jepun berakar pada ajaran Zen Buddhism dan Shogun Tokugawa. Sudah tentu unsur sedemikian tidak mungkin dapat diserapkan dalam budaya korporat kita.

Dari satu segi, kita memang perlu bersikap terbuka dan bersedia menerima unsur budaya luar bermanfaat dan sesuai dengan budaya kita. Sikap terbuka sedemikian diperlihatkan Rasulullah SAW ketika menerima saranan Salman al-Farisi supaya menggali parit di sekeliling Madinah sebagai strategi pertahanan menghadapi serangan Quraisy dalam Perang Khandak.

Menggali parit sebagai strategi perang satu unsur yang dipinjam dari Parsi, pinjaman seperti itu memang tidak ada salahnya.

Peminjaman unsur budaya asing tidak harus mengambil alih nilai budaya tempatan sebenarnya lebih berpotensi. Sesuatu unsur budaya yang membawa kejayaan sesebuah negara tidak semestinya membawa hasil sama jika dipindahkan dalam persekitaran budaya berlainan.

Sebenarnya ajaran Islam memang cukup kaya dengan nilai dinamik. Andainya nilai yang memang sudah membudaya itu dapat disalurkan dan diserapkan ke dalam budaya korporat kita, nanti akan terhasil suatu model budaya korporat Melayu-Muslim yang sihat, unik dan dinamik.

Dalam hubungan ini pemimpin korporat sebagai pembina budaya seharusnya mampu menggilap dan menyegarkan nilai Islam yang berhubungan dengan etika kerja, moral, nilai kemanusiaan, semangat musyawarah dan gotong-royong, kesetiaan dan kepemimpinan, tanggungjawab sosial yang terkandung dalam fiqh muamalat.

Dalam budaya korporat Islam, kita akan menemukan ciri unik seperti menyenangi pekerjaan kerana kerja mencari nafkah yang halal adalah suatu jihad, sikap berdisiplin yang lahir daripada kewaspadaan batin dan kesedaran mengenai dosa dan pahala, ganjaran dan hukuman duniawi-ukhrawi, juga semangat persaudaraan serta hubungan kasih sayang kemanusiaan yang jujur.

Budaya korporat Islam tidak berorientasi keuntungan atau mencari keuntungan semata-mata. Memang semua korporat perlu mencari keuntungan untuk syarikat, tetapi mereka juga mempunyai tanggungjawab sosial yang harus ditunai.

Yang dimaksudkan tanggungjawab sosial korporat bukan hanya menyediakan barang, perkhidmatan atau dividen, tetapi meliputi masalah kemanusiaan lain tanpa terikat dengan kepentingan ekonomi.

Keghairahan untuk mengaut keuntungan sebanyak mungkin, sering mendorong pelbagai tingkah tidak beretika oleh korporat. Yang penting tidak menyalahi undang-undang. Dengan ungkapan lain buat apa saja asalkan tidak menyalahi undang-undang walaupun tidak beretika.

Budaya korporat berorientasikan Islam tidak hanya memperhatikan aspek undang-undang, tetapi juga etikanya.

Yang diharapkan masyarakat korporat bukan sekadar tidak menyalahi undang-undang, tetapi memenuhi ukuran moral dan etika masyarakat.

No comments: