Sunday, January 17, 2010

Ulul Albab: Perhambaan diri, taat setia kunci ibadat

Abdurrahman Haqqi


TIDAK ada lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain daripada Allah, demikian juga tidak ada tempat lain kita memohon pertolongan selain daripada Allah.


Kehebatan, kemuliaan 'Lafz al-jalalah' diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 2,696 kali

LAILAHAILALLAH adalah kalimah tauhid yang berkaitan dengan umat Islam yang mana umat manusia lain tidak pernah mengucapkannya kecuali jika mereka memeluk agama Islam dan mengakui keesaan Allah SWT.

Pengabdian diri kepada Allah SWT adalah akar tunjang dan rukun pertama dalam akidah Islamiah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah, manakala menerima pengajaran daripada Rasulullah SAW mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah bahagian yang kedua daripadanya, dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah, Muhammadur-Rasulullah.

Lailahaillallah ialah simbol umat tauhid untuk mengesakan Allah Azzawajalla yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Dalam Surah al-Anbia ayat 25 Allah menegaskan yang bermaksud: "Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahikan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepada-Ku."

Pengertian ibadat secara am dapat diertikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri kepada Allah yang dikenang limpah kurnia kebaikan-Nya serta dirasai dalam hati nurani akan kehebatan kekuasaan-Nya.

'Taat setia dan perhambaan diri kepada Allah', siapa Allah? 'Allah' ialah nama khas bagi Zat Yang Wajib al-Wujud, yang berhak disembah dengan sebenarnya. Kalimah 'Allah' ini disebut 'Lafz al-jalalah' yakni kalimah yang menunjukkan kebesaran Allah, dan juga disebut 'Sultan al-asma' iaitu 'Raja segala nama Tuhan'.

Al-Quran menyebut kalimah Allah sebanyak 2,696 kali dengan perincian penyebutan kalimah 'Allahu' (dammah, di depan) sebanyak 974 kali; kalimah 'Allahi' (kasrah, di bawah) sebanyak 1131 kali; dan 'Allaha' (fathah, di atas) sebanyak 591 kali.

Tidak ada satu kata benda atau kata kerja pun yang disebut al-Quran lebih daripada kata Allah. Ini membuktikan betapa hebat dan mulianya 'Lafz al-jalalah'.

Menerusi al-Quran sebagai mukjizat terakhir yang kekal, Allah ingin memperkenalkan diri-Nya kepada umat manusia, ciptaan-Nya. Manusia diseru melalui al-Quran untuk beriman kepada-Nya; mempercayai malaikat, kitab dan rasul-Nya, serta hari akhirat dengan segala ilmu dan keyakinan yang berkaitan dengan ketauhidan, keesaan Allah SWT.

Sebaliknya, satu-satunya jalan untuk manusia bagi menyatakan iman dan takwa kepada Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Kuasa, yang menguasai hari pembalasan ialah dengan beribadat atau memperhambakan diri kepada-Nya dengan penuh rasa ikhlas dan tawaduk.

Tidak ada lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain daripada Allah; demikian juga tidak ada tempat lain kita memohon pertolongan selain daripada Allah.

Allah dengan sifatnya sempurna, tiada kekurangan sedikit pun. Secara nakli, setiap yang wujud memiliki sifat sama ada sifat itu sempurna mahupun tidak.

Memberi sifat Allah dengan kekurangan seperti mempunyai sekutu dan anak adalah kebatilan kerana Dia yang paling berhak memiliki sifat kesempurnaan untuk disembah. Oleh itu, Allah menegaskan bahawa menganggap berhala sebagai tuhan yang melekat segala kelemahan dan kekurangan adalah batil.

Secara fitrah, jiwa yang bersih pasti tertarik untuk menyintai Allah, mengagungkan dan menyembah-Nya. Kita tidak mungkin menyintai dan mengagungkan kecuali terhadap sesuatu yang disifatkan dengan sifat kesempurnaan yang patut dengan rububiyah dan uluhiyyah, manakala sifat yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan (tidak sempurna), pasti dilarang untuk ditujukan kepada Allah.

Ulama ilmu tauhid membahagikan sifat Allah kepada dua bahagian iaitu sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Yang pertama disebut adalah apa yang ditetapkan Allah pada diri-Nya seperti dijelaskan dalam al-Quran dan hadis.

Semua sifat ini adalah sifat Allah yang sempurna ditinjau dari sudut mana pun, manakala yang kedua disebut sifat yang dinafikan oleh Allah sesuai dengan al-Quran dan hadis. Semua sifat ini menunjukkan kekurangan dan kelemahan.

Sifat thubutiyah Allah contohnya adalah seperti al-hayah (hidup), al-'ilm (mengetahui), dan al-qudrah (berkuasa), al-ahad (esa), lam yalid wa lam yulad (tiada beranak dan tidak diperanakkan). Dalam perkara ini kita wajib menetapkan Allah secara substantial dengan cara yang patut dan sesuai.

Sifat salbiyah Allah contohnya adalah seperti al-maut (mati), al-jahl (tidak mengetahui, jahil), al-'ajz (tidak berkuasa), thalith al-thalahah (salah satu daripada tiga tuhan) dan lahu walad (mempunyai anak). Dalam perkara ini, kita dilarang menyematkan kekurangan atau kelemahan terhadap sifat-Nya.

Semakin banyak dan beragam indikasi, dilalah yang nampak dalam sifat Allah, semakin jelaslah kesempurnaan-Nya. Oleh kerana sifat thubutiyah yang disampaikan Allah mengenai diri-Nya lebih banyak daripada sifat salbiyah.

Sifat salbiyah sangat jarang disebutkan kecuali dalam tiga hal yakni menjelaskan kesempurnaan-Nya secara umum; menafikan tuduhan pendusta yang diarahkan kepada-Nya; dan menolak keraguan kesempurnaan-Nya dalam perkara tertentu.

Kemudian, ulama tauhid membahagikan lagi sifat thubutiyah kepada dua bahagian iaitu zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah ialah sifat Allah yang sentiasa melekat pada-Nya seperti al-'ilm, al-qudrah, al-sam'u (mendengar), dan al-bashar (melihat), Manakala sifat fi'liyah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehendak-Nya. Jika Allah berkehendak maka Dia lakukan, dan jika Dia tidak berkehendak maka tidak Dia lakukan.

Untuk mengetahui dasar tauhid atau keesaan Allah dan menggambarkan dengan indahnya kebesaran, kekuasaan dan keluasan ilmu Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam, umat Islam disedari atau tidak sudah terbiasa dengan melafazkan ayat Kursi dalam pelbagai kesempatan. Ayat Kursi adalah penghulu ayat-ayat al-Quran.

Dalam ayat ini jelas digambarkan siapa Allah yang sebenar-benarnya kerana ia berbunyi yang bermaksudnya: "Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syufaat (pertolongan) di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi serta tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dialah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaan-Nya), lagi Maha Besar (kekuasaan-Nya)." (Surah al-Baqarah: 255)

Dengan mengamalkan ayat Kursi di atas apatah lagi dengan mendalami maksudnya maka seorang Muslim akan terpelihara daripada bala bencana dan gangguan syaitan serta mendapat pahala yang besar.

Siapa Allah sudah dijelaskan secara ringkas dalam ayat Kursi amalan umat Islam ini. Allah menamakan diri-Nya dengan lafz al-jalalah, Allah, dan mempunyai sifat kesempurnaan yang disebut thubutiyah dan terpelihara daripada sifat kekurangan yang disebut salbiyah.

Betapa indahnya Allah, betapa sempurnanya Allah, tiada Tuhan selain daripada-Nya, yang terbebas daripada sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan buatan manusia. Radiytu billahi rabban.

No comments: