Monday, January 18, 2010

Semai keperibadian dengan akhlak mulia

Oleh Zainul Rijal Abu Bakar
zainul.rijal@abubakar.my


KEPERIBADIAN yang tinggi perlu dipupuk sejak kecil lagi agar generasi akan datang mengamalkannya. - Gambar hiasan


Kekuatan jasmani pacu daya tahan laksana tuntutan agama secara optimum

MINGGU lalu, saya menghantar anak saya mendaftar di sebuah sekolah berasrama penuh milik kerajaan negeri Perak, Sekolah Izzuddin Shah, Ipoh. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan teratur. Tatkala sampai di sekolah itu, saya teringat pelbagai kenangan semasa menimba ilmu di situ. Tempat jatuh lagi dikenang, inikan pula sekolah sendiri.

Sudah pasti ia terpahat di dalam hati, menggamit perasaan dan tidak mungkin dapat dipadamkan. Mengimbau kenangan di sekolah berkenaan, saya teringat mengenai peringatan yang selalu diterap kepada pelajar ketika itu - berkaitan keperibadian Muslim sama ada oleh guru atau pelajar senior.

Sehingga kini saya tidak akan lupa asas-asas keperibadian itu yang saya pegang selama ini. Sebenarnya saya sendiri pernah menulis berkaitan keperibadian Muslim di ruangan ini tetapi tiada salahnya jika saya mengulanginya sekali lagi.

Sebagai sebuah tatacara yang mengawal kehidupan seharian, Islam menggariskan panduan yang lengkap, sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia tidak tersasar daripada matlamat mencari keredaan Allah serta ibadah kepada Pencipta. Islam amat menekankan pembangunan modal insan berasaskan kepada ciri pembinaan sahsiah dan keperibadian Muslim.

Manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah dan khalifah yang diberi kelebihan dan kekuatan ilmu. Keunggulan keperibadian manusia hendaklah disulami dengan akhlak mulia, ilmu pengetahuan yang berpaksikan kepada keesaan Allah dan ketaqwaan kepadaNya. Namun apa yang menyedihkan sekarang ini, kita melihat umat Islam tidak menjadi contoh kepada orang lain. Umat Islam tidak memiliki akhlak mulia atau menjadi idola kepada orang lain.

Lebih dahsyat lagi umat Islam ketinggalan di kebanyakan bidang kerana mereka meninggalkan agama dalam kehidupan mereka. Apa saja yang dinisbahkan kepada Islam dikatakan mundur, ketinggalan zaman dan tidak sesuai. Mereka mencemuh akhlak Islamiah sebaliknya mendewa-dewakan apa saja yang dibawa dari Barat. Keperibadian Muslim yang unggul, mengikut Hassan Al Banna, hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai 10 ciri yang jitu lagi mantap.

emua ciri ini saling lengkap melengkapi bagi menonjolkan kecemerlangan sahsiah Islam. Ciri-ciri itu adalah Aqidah yang bersih. Ciri ini amat penting kerana ia menjadi teras kepada pembangunan modal insan yang sebenar. Dengan ada aqidah yang mantap, sudah pasti umat Islam tidak akan tergelincir daripada landasan syariat Islam yang betul. Ia juga menjadi suatu piawaian ke arah pengabdian diri seperti diikrarkan di dalam solat iaitu Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ibadat yang betul pula akan menjurus kepada keikhlasan dan penggarapan peribadi mulia. Ini menunjukkan sesuatu ibadat itu mestilah bersumberkan sumber yang betul yang terdiri daripada al-Quran dan al-Sunnah serta sumber lain yang diterima oleh ulama. Sekiranya ibadat kita tidak betul, maka sia-sialah amalan kita dan sudah tentu keunggulan sahsiah Islam itu tidak akan tercapai. Akhlak yang mulia pula menjadi teladan serta ikutan orang lain.

Perilaku ini harus dimiliki setiap Muslim kerana akhlak yang mulia bukan saja akan menjaga hubungan antara makhluk, malah juga hubungan antara makhluk dan Penciptanya. Kekuatan jasmani akan membawa kepada daya tahan yang kuat sehingga dapat melaksanakan tuntutan agama yang optimum. Aspek ini juga diberi perhatian dalam Islam. Islam tidak pernah mengasingkan kekuatan fizikal dalam mencari keredaan Allah.

Ini amat jelas dilihat kerana beberapa amalan di dalam Islam memerlukan kekuatan fizikal yang mantap seperti solat, puasa dan haji. Kekuatan jasmani juga adalah pencegahan kepada pelbagai penyakit. Pada masa sama, kecerdasan berfikir juga perlu seiring dengan kekuatan jasmani tadi. Kecerdasan berfikir akan membawa kepada intelektualisme. Seorang intelek adalah aset kepada masyarakat. Oleh yang demikian seorang Muslim perlu memiliki wawasan yang luas dan kemampuan inteleknya tidak harus diragui orang lain.

Namun intelektualisme di dalam Islam tidak hanya diukur daripada banyaknya sijil diperoleh, sebaliknya mencakupi ruang lingkup lebih besar yang dicorakkan dengan kesemua ciri keunggulan peribadi Muslim ini. Berjuang melawan hawa nafsu juga adalah elemen yang amat penting di dalam menyempurnakan sahsiah Islam. Oleh kerana setiap manusia memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang baik dan buruk, perlulah suatu semangat untuk melawan hawa nafsu yang buruk.

Kesungguhan melawan hawa nafsu ini perlu disemai di dalam diri umat Islam kerana ia akan berupaya melawan pelbagai maksiat dan kemungkaran. Tiada gunanya seorang yang mempunyai ilmu dan wibawa tinggi tetapi gagal melawan hawa nafsu sendiri. Dalam pada itu pandai menjaga waktu juga adalah kemahiran yang perlu dilatih di dalam diri seorang Muslim.

Ia adalah faktor penting bagi manusia khususnya kepada orang Islam. Islam mengajar perancangan waktu seperti solat di awal waktu. Solat di awal waktu ini perlulah diterjemahkan dalam kehidupan seharian sebagai pengurusan masa yang tepat. Setiap tindakan kita perlu dirancang mengikut waktu yang sesuai. Oleh yang demikian adalah amat penting bagi pelajar terutamanya menerapkan ciri-ciri ini seawal mungkin bagi mencapai keunggulan peribadi Muslim.

Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia dan boleh dihubungi di zainul.rijal@abubakar.my

No comments: