Friday, January 22, 2010

Soal Jawab Agama: Khalifah Umar mahu semua hadis dikumpul

Oleh Ustaz Zamanuddin Jusoh
zaman@nstp.com.my

Apa yang diucapkan, perlakuan Rasulullah SAW dipelihara sahabat Baginda sebagai warisan

Soalan:
SEKARANG ada kenyataan dan fahaman yang meragukan terhadap hadis Nabi SAW. Baginda juga pernah melarang sahabat menulis hadisnya. Bolehkah dijelaskan serba ringkas mengenai perkara ini dan bagaimana proses pengumpulan hadis, sejauh mana ia terpelihara sehingga sampai kepada kita sekarang.

Pencinta hadis
Selangor

Jawapan:
ILMU penulisan sudah berkembang sebelum kenabian Muhammad SAW dan terkenal sejak sebelum kelahiran Baginda SAW. Baginda sentiasa menggalakkan umat Islam untuk mempelajarinya. Ini jelas apabila Baginda mengizinkan tawanan perang Badar mengajar 10 kanak-kanak Madinah sebagai harga tebusan mereka.

Walaupun ketika Nabi SAW masih hidup ramai penulis wahyu iaitu 33 hingga 40 orang menurut Al-Masu'di dalam kitabnya At-Tanbih Wal Ishraf, hadis tidak juga ditulis seperti mana al-Quran kerana ayat al-Quran ialah lafaz dari Allah yang tidak boleh diubah dan ditulis sebaik ia diturunkan.

Memang ada hadis Nabi SAW mengenai larangan penulisan hadis. Walau bagaimanapun ada banyak hadis membolehkannya.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Janganlah kamu menulis apa-apa dariku. Sesiapa yang sudah menulis, maka hendaklah ia padamkan." (Hadis riwayat Muslim)

No comments: