Friday, January 1, 2010

Soal Jawab Agama: Takwa penuh ikhlas dihiasi sunnah Rasulullah lebih berkat

Bersama Ustaz Zamanuddin Jusoh
zaman@nstp.com.my

 • SAYA pernah mendengar mengenai pendapat yang mengatakan takwa terletak pada hati, bukan pada serban, jubah, janggut dan sebagainya yang melambangkan Islam. Sedangkan kita tahu bahawa semua perbuatan itu adalah sunnah Nabi SAW. Harap dapat penjelasan. Mat Kucai
  Seksyen 10, Wangsa Maju


  TAKWA secara ringkasnya ialah menunaikan perintah kewajipan dan meninggalkan segala larangan Allah. Benarlah apa yang saudara dengar mengenai takwa kerana Rasullullah SAW pernah bersabda: "Takwa adalah di sini, sambil mengisyaratkan ke hati Baginda SAW sebanyak tiga kali." (Muslim).

  Apabila ada perasaan takwa di dalam jiwa seseorang, maka dihiasi dengan pakaian yang disunatkan Nabi SAW atau sekurang-kurangnya pakaian yang menunjukkan tanda keislaman seseorang, tentulah lebih baik lagi. Firman Allah: "Sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah." (Surah al-Ahzab ayat 21).

  Ibnu Abbas pernah mengatakan: "Pakailah dan ucaplah apa saja, apa yang menjadi perhitungan ialah dua perkara iaitu riak dan takbur terhadap Allah SWT." Bagi mereka yang melanggar perintah Allah dengan menggunakan alasan bahawa takwa hanya di hati tidak dapat diterima sama sekali. Pelanggaran hukum Allah adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat takwa.

  Sebagai contoh, dalam berpakaian kerana apa yang haram dan halal sudah pun jelas di hadapan kita. Sabda Rasullullah SAW: "Bagi lelaki tutuplah antara pusat dan lutut" (Darimi). Firman Allah: "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang beriman agar mereka melabuhkan pakaian mereka menutupi tubuh mereka agar mereka dikenali dan tidak diganggu." (Al-Ahzab ayat 59). Saidina Umar berkata: "Kami adalah insan yang hanya dapat menghukum mengikut pandangan zahir sahaja."


 • Apakah hak seorang pesalah menurut Islam dan sejauh manakah seorang hakim dapat menilai terhadap kesalahan seseorang dan seterusnya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pesalah?
  Azrin Amin
  Kuala Lumpur

  Islam adalah agama yang menekankan prinsip keadilan yang memberi ruang kepada semua pihak bagi mengemukakan dalil dan hujah masing-masing. Pada masa sama manusia mestilah bersifat amanah dalam setiap kelakuan mereka selaras dengan firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu supaya mengembalikan hak kepada empunya dan apabila kamu menghukum hendaklah kamu menghukum dengan adil dan saksama." (An-Nisa ayat 58).

  Syariat Islam tidak membenarkan seseorang itu dihukum selagi tidak terbukti kesalahannya dan setiap keterangan hendaklah dipelajari dan dikaji dengan teliti. Menjadi kewajipan kepada hakim untuk memberi ruang kepada tertuduh untuk mempertahankan dirinya. Sebuah kaedah ilmu fiqah menyebut: "Pihak pendakwa hendaklah mengemukakan keterangan dan bagi yang mengingkarinya hendaklah bersumpah."

  Hakim hendaklah berusaha agar setiap hukuman yang akan dijatuhkan itu diteliti supaya keputusan yang bakal diambil kelak tidak menzalimi mana-mana pihak. Apatah lagi jika ada pengakuan yang dibuat oleh tertuduh sebelumnya dirujuk semula.

  Maka di sini wujud keraguan terhadap kesalahan itu apabila pengakuan sudah ditarik semula. Sabda Rasullullah SAW: "Hukuman tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu-ragu, jika ada jalan keluar pada sesuatu masalah, maka berilah ruang padanya kerana hakim yang tersilap membebaskan pesalah lebih baik dari melakukan kesilapan dalam menghukum seseorang."

  Seorang sahabat bernama Maiz mengaku berzina kepada Baginda dan Rasullullah SAW tidak tergesa-gesa dalam menjalankan hukuman. Baginda memberi peluang kepada Maiz untuk menarik balik pengakuannya dengan berkata: "Mungkin kamu hanya mencium atau menyentuhnya saja." Imam Malik berkata: "Jika mereka yang membuat pengakuan terhadap kesalahannya kemudian menarik balik pengakuan itu, maka dia tidak akan dihukum". (Syarah Az-Zarqani pada kitab Muwatta' Imam Malik).

  Sebuah hadis dari Sahl Saad menyebut bahawa seorang lelaki datang kepada Baginda SAW dan mengaku berzina dengan seorang wanita.

  Baginda SAW terus memanggil wanita itu bagi mengesahkan dakwaan tetapi wanita itu menafikannya dan Baginda SAW menghukum lelaki tersebut dan membebaskan wanita tadi. (Imam Ahmad di dalam Musnadnya).

  Pernah dibawa kepada Baginda SAW seorang pencuri yang ditangkap dan dia membuat pengakuan tetapi barangan yang dicuri tiada padanya. Baginda berkata: "Apakah benar kamu mencuri? Lalu jawab lelaki itu: "Benar wahai Rasulullah dan mengulanginya sehingga tiga kali. Maka barulah Baginda SAW menghukum lelaki Itu. (Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai dan Baihaqi).

  Islam juga tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman kerana menjadi kewajipan bagi seorang tertuduh mempertahankan dirinya selagi mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian.

  Sebuah hadis sahih menyatakan bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada Saidina Ali, ketika melantik beliau sebagai pemerintah di Yaman: "Wahai Ali, kelak kamu akan diminta untuk mengadili sesuatu kes, apabila datang kepadamu dua orang yang mengadu, janganlah kamu menghukum salah seorang daripada mereka sehingga kamu mendengar keterangan daripada kedua-dua pihak agar kamu dapat menilai manakah yang benar." (Tirmizi dan Abu Daud).

  Penulis ialah Eksekutif di Unit Agama NSTP dan boleh dihubungi dengan e-mel, zaman@nstp.com.my

 • No comments: