Wednesday, March 18, 2009

Bangunan baru perkasa syiar Islam, imej Mahkamah Syariah

Oleh Mohamad Isa Abd Ralip


BANGUNAN Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di Jalan Damansara, Kuala Lumpur.


Warga MSWPKL diharap beri khidmat lebih cekap

MAJLIS pecah tanah bangunan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MSWPKL) yang baru pada 12 Mac, lalu bernilai RM105.47 juta menjadi titik tolak ke arah memantapkan lagi urusan, kemudahan dan keselesaan pegawai dan kakitangan untuk menggalas dan melaksanakan perkhidmatan yang berkesan kepada orang ramai.

Kerja tapak projek pembangunan MSWPKL ini bermula pada 29 November 2007 dengan keluasan empat hektar dan dijangka siap pada 10 Mei tahun depan.

Sejajar dengan pembinaan bangunan baru itu, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) juga sudah meluluskan 221 perjawatan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, pada Februari tahun lalu. Dengan pertambahan perjawatan dan pengisian pegawai dan kakitangan mahkamah itu secara tidak langsung membolehkan organisasi itu berjalan dengan keupayaan maksimum dengan kakitangan serta sumber tenaga mencukupi bagi merealisasikan objektif kualiti ketua hakim syarie Wilayah Persekutuan dicapai.

Objektif kualiti digariskan adalah mencakupi:

100 peratus kes ditetapkan tarikh sebutan pada hari pendaftaran.

100 peratus kes mal (harta), jenayah dan faraid disebut atau dibicarakan dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.

100 peratus Surat Akuan Faraid dikeluarkan dalam masa 21 hari selepas dibuat pembahagian hak waris oleh Mahkamah Rendah dan disahkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi.

80 peratus kes mal, Jenayah dan Faraid dapat dibicarakan atau diselesaikan dalam tahun semasa.

100 peratus aduan dijawab dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima.

Pendengaran rayuan dari mahkamah rendah ke mahkamah tinggi dalam masa 30 hari selepas menerima rekod rayuan.

Pendengaran rayuan dari mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan dalam masa 60 hari selepas rekod rayuan.

Pertambahan dan pengisian perjawatan baru ini menyebabkan bangunan mahkamah syariah di bangunan sedia ada tidak lagi sesuai menampung jumlah pegawai dan kakitangan yang bertambah.

Justeru, pembinaan prasarana yang lengkap dengan pelbagai kemudahan adalah perlu bukan saja untuk keselesaan pegawai dan kakitangan Mahkamah, malahan pembinaan bangunan baru ini dapat memberi keselesaan yang lebih kepada orang ramai khususnya kepada pelanggan mahkamah yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk peguam syarie yang berguam di mahkamah itu.

Perkara penting adalah dengan pembinaan mahkamah yang baru ini akan menaikkan lagi syiar Islam negara ini umumnya serta khususnya di Kuala Lumpur di samping dapat memperkasakan lagi imej Mahkamah Syariah yang sekarang ini cuba direndahkan martabatnya sesetengah pihak.

Sekiranya dilihat dari kedudukan bangunan mahkamah itu, kedudukan bangunan itu amat sesuai iaitu bersebelahan dengan Kompleks Pentadbiran Kerajaan di Jalan Duta serta Masjid Wilayah Persekutuan. Lokasi strategik dan senang dikunjungi sekali gus memberi kemudahan kepada pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan.

Pembinaan bangunan baru ini dilihat amat bersesuaian dengan peningkatan imej mahkamah di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Selain daripada pembinaan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan negeri lain seperti Selangor sedang rancak membina bangunan selari dengan imej JKSM itu sendiri yang mementingkan pembangunan fizikal di samping mementingkan pembangunan modal insan yang cekap, berpengetahuan tinggi, mahir, sistematik serta inovatif.

Amat diharapkan dengan adanya bangunan baru lebih besar dan selesa ini warga MSWPKL dapat memberikan perkhidmatan lebih cekap dalam meningkatkan mutu pencapaian perkhidmatan jabatan kepada orang ramai selain kemudahan bangunan baru mahkamah syariah ini dapat memberikan banyak manfaat kepada orang ramai.

Menyorot sejarah penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ia ditubuhkan selepas penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerusi perjanjian antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri Selangor pada 1 Februari, 1974.

Bangunan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang pertama ditempatkan di Dewan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Ampang Kuala Lumpur. Bangunan itu berpindah ke bangunan JKR, Jalan Tun Abdul Razak dan kemudian di bangunan Baitul Mal, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur dan terakhir di bangunan Sulaiman, Jalan Damansara Kuala Lumpur, pada September, 1990 dan kekal sehingga sekarang.

Oleh itu, adanya bangunan itu diharapkan visi jabatan ini menjadikan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan organisasi berwibawa dalam melaksanakan perundangan demi menegakkan keadilan tercapai serta objektif jabatan di dalam melaksanakan sistem keadilan Islam dan cekap berlandaskan hukum syarak dan undang-undang.

INFO

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

VISI: Menjadikan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sebuah agensi berwibawa dalam melaksanakan perundangan islam demi menegakkan keadilan.
MISI: Mendengar kes mal, jenayah dan faraid dalam bidangkuasa dengan cara berkesan dan sistematik.
OBJEKTIF: Melaksanakan Sistem Keadilan Islam Yang Adil dan Cekap Berlandaskan Hukum Syara' dan Undang-Undang Negara Yang digubal.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Sila layari http://peguamsyarie.blogspot.com

No comments: