Wednesday, March 25, 2009

Bersama YaPEIM: Kewangan kukuh faktor kejayaan perniagaan, berdaya saing

Oleh Prof Madya Dr Noor Azman Ali

KEMAMPUAN kewangan sudah dibuktikan sebagai salah satu faktor penentu kejayaan dan kelestarian sesebuah perniagaan. Kemampuan itu meliputi keupayaan mendapatkan, membelanja, mengurus dan mengawal sumber kewangan dengan berkesan.

Melainkan usahawan mempunyai sumber kewangan yang kukuh, memikirkan dan berusaha untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi memulakan perniagaan adalah tugas paling penting sebelum boleh memikirkan perancangan keseluruhan perniagaan.

Mendapatkan modal memulakan perniagaan memang penting, tetapi ia tidak menjamin yang perniagaan itu akan terus menjana sumber kewangan untuk meneruskan kehidupan. Ini bermakna, sumber kewangan yang perlu di sediakan adalah peruntukan sebelum memu-lakan perniagaan, melancarkan perniagaan, kelengkapan melangsungkan perniagaan dan kemampuan penghasilan untuk terus berdaya tahan.

Modal operasi yang lazim diperlukan untuk kelangsungan perniagaan termasuk upah dan gaji, sewaan, belian bekalan, utiliti, pengiklanan, susut nilai dan bayaran faedah. Adalah dinasihatkan bagi perniagaan kecil perbelanjaan permulaan perlu mampu bertahan dengan modal operasi selama enam bulan.

Selain modal sendiri, pengusaha perlu mampu mendapatkan bantuan kewangan daripada sumber yang berkenaan. Menurut kajian, 50 peratus mendapatkan bantuan institusi kewangan, dua belas peratus pinjaman persendirian dan tiga peratus pinjaman daripada bukan kenalan. Malah 41 peratus menggunakan pinjaman peribadi termasuk menggunakan kad kredit untuk membiaya perniagaan.

Harta peribadi seperti simpanan (termasuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, simpanan peribadi, elaun pekerjaan), gadaian semula hartanah, harta peribadi dan kad kredit. Keadaan ini mungkin perlu bagi peniaga yang tidak mempunyai harta cagaran atau sejarah kredit yang menyukarkan membuat pinjaman.

Peniaga perlu menunjukkan penyata kewangan kepada pihak yang ditemui untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan seperti Penyata Kira-kira, Penyata Untung Rugi, Penyata Aliran Tunai dan Nota Penyata Kewangan. Penyata itu perlu disediakan mengikut prinsip perakaunan yang secara umumnya diterima untuk menggambarkan prestasi sesebuah aktiviti perniagaan pada tempoh tertentu.

Penyata kira-kira menunjukkan aset, tanggungan dan ekuiti syarikat di mana aset dan tanggungan semasa ditunjukkan berasingan dengan aset dan tanggungan jangka panjang. Maklumat ekuiti pula akan mengenalpasti sama ada syarikat berkenaan milik individu, tanggungan terhad atau di senarai awam.

Penyata untung rugi membentangkan prestasi keuntungan perniagaan berdasarkan jumlah jualan dan perbelanjaan bagi tempoh tertentu, dan boleh juga dibuat perbandingan antara dua tempoh. Penyata aliran tunai boleh disediakan dalam beberapa format bagi melaporkan maklumat tunai yang dijana dan dibelanjakan melalui aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan dalam tempoh dinyatakan.

Perkara penting dalam pengurusan kewangan perniagaan adalah pembuatan keputusan perniagaan seperti pembelian, pelaburan, pembiayaan, penetapan harga dan perundingan perniagaan pastinya mempunyai implikasi kewangan.

Di samping itu, dalam urusan harian, penyimpanan rekod amat penting bagi memastikan penyata dapat disediakan pada tempoh ditetapkan. Usaha Pengurusan Risiko (ERM) adalah proses berterusan dalam memperkemaskan entiti keupayaan pengurusan risiko melalui strategi perniagaan, sumber manusia, proses, teknologi dan pengetahuan bagi menjadi lebih berkemampuan menjangka dan berkesan dalam menilai dan mengurus ketidakpastian.

Pendekatan sistematik dalam ERM dapat menilai kemampuan pengusaha perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk mengurus:

# Gelagat risiko dengan menetapkan objektif dan membangunkan mekanisma mengurus risiko berkaitan, memilih tindak balas risiko sama ada mengelak, mengurang, berkongsi atau menerima risiko;

# Menyedari dan kemampuan untuk mengenalpasti kemungkinan ancaman dan menetapkan tindak balas untuk mengurangkan kejutan dan kerugian atau kos luar jangkaan;

# Menyedari kemungkinan peluang, menetapkan tindakan dan menyediakan sumber berkaitan diperlukan.

Keseluruhannya, ERM membantu pengurusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan dan memperbaiki prestasi perniagaan. ERM juga membantu peniaga bersedia menghadapi kemungkinan ancaman menjejaskan perniagaan, mengambil tindakan untuk menghindari masalah luar jangkaan dan bersedia bertindak balas jika ancaman tidak dapat dielakkan.

Pihak memberi pinjaman mengenakan syarat tertentu bagi memelihara kepentingan syarikat daripada mengalami kerugian.

Oleh itu, nasihat umum kepada pengusaha perlu mendapatkan sumber pembiayaan supaya bersifat amanah, berintegriti, menjaga kedudukan kewangan baik, merancang perniagaan dengan pengetahuan serta kemahiran dan mendalami ilmu pengurusan risiko.

Pengusaha yang memerlukan pembiayaan perlu menunjukkan kemampuan untuk menjana pendapatan, menguruskan perniagaan dengan baik dan berkemampuan membayar balik pinjaman yang dijanjikan atau memberi pulangan diharapkan pelabur.

Kertas kerja Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Pertanian Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Noor Azman Ali, pada Kongres Ekonomi Islam Ketiga (KEI-3) di PWTC, baru-baru ini

1 comment:

Zara said...

BERITA BAIK UNTUK AL

Saya ingin mengingatkan semua pencari pinjaman internet untuk berhati-hati, terdapat penipuan pinjaman dalam talian di mana-mana, mereka akan menghantar dokumen palsu dan mereka akan mengatakan tidak ada bayaran, maka mereka akan meminta anda membayar yuran lesen dan bayaran pemindahan, jadi berhati-hati.

Semua pemberi pinjaman palsu ini mempunyai banyak persamaan yang saya dapati dan saya akan menyenaraikan mereka di bawah

Kebanyakan mereka mempunyai akaun gmail

Mereka semua mempunyai kuasa yang meyakinkan. mereka akan menjanjikan segala-galanya

Mereka semua mempunyai gambar profil palsu seorang wanita yang memakai tudung

Mereka semua memberi kadar faedah 2%

Tiada had pada jumlah yang anda boleh pinjam

Berita baiknya ialah saya telah menemui firma pinjaman dalam talian yang sah. Saya tidak berada di sini untuk berkhotbah tetapi untuk membantu orang keluar dari pengisap wang ini. hubungi syarikat (Dailypayloan@yahoo.com) Jika anda berminat untuk mendapatkan pinjaman, atau anda menghantar saya e-mel peribadi (zaradam@yahoo.com). Satu perkataan cukup untuk orang bijak