Saturday, November 7, 2009

Agenda jana gelombang dakwah abad ke-21

Muhamad Razak Idris

PERGERAKAN Islam di negara ini harus mula menyusun usaha bagi menjana gelombang baru kebangkitan dakwah. Usaha ini adalah cabaran utama pada abad 21 bagi pertubuhan berteraskan Islam di Malaysia. Keutamaan usaha menangani cabaran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tahap kesedaran terhadap Islam sebagai satu cara hidup pada masa kini sudah semakin merata. Ini dapat dilihat menerusi fenomena pengamalan ajaran Islam yang bertambah meluas dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada peringkat individu, kemasyarakatan dan kenegaraan.

Kita boleh melihat contoh perkembangan fenomena kesedaran Islam yang meluas ini menerusi beberapa aspek. Salah satunya ialah dari sudut peningkatan kefahaman individu dan masyarakat mengenai erti agama Islam itu sendiri. Pada masa kini, kefahaman bahawa agama Islam ialah satu cara hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan sudah mula melebar. Kefahaman ini berbeza sekiranya dibandingkan dengan tahap kefahaman mengenai agama Islam pada peringkat awal kebangkitan dakwah.

Agama Islam pada tahap terbabit dipandang sebagai satu bentuk amalan 'ritual' atau 'upacara' khusus antara seorang manusia dengan Penciptanya yang dijelmakan menerusi rukun-rukun agama seperti bersolat dan berpuasa. Pada tahap ini, masyarakat Islam masih belum mengerti bahawa agama Islam selain keupacaraan pada masa sama satu sumber nilai yang boleh dijelmakan di dalam bidang pentadbiran dan urusan kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, perundangan dan hal ehwal kenegaraan.

No comments: