Wednesday, May 13, 2009

Bersama YaPEIM: Wang tak dituntut boleh dimanfaat untuk pembangunan ummah

Oleh Prof Dr Barjoyai Bardai

TERLALU banyak wang tidak dituntut di bank swasta, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan berbagai institusi di negara ini dengan nilainya melebihi RM1.5 billion. Wang ini kini diserahkan kepada Jabatan Akauntan Negara sebagai simpanan dan akhirnya akan menjadi milik Khazanah Malaysia. Dana ini perlu dimanfaatkan dengan berkesan untuk pembangunan ummah kerana ia amanah Allah SWT untuk diuruskan.

Dana ini boleh disalurkan kepada Permodalan Waqaf untuk dimanfaatkan bagi memberikan pinjaman kepada ummah di dalam usaha membangun diri dan ummah. Skim musyarakah mutanaqisah boleh menjadi langkah pertama. Jika kita kaji contoh kes di Halifax, Kanada, komuniti Muslim seramai 200 keluarga berjaya melaksanakan skim musyarakah mutanaqisah (skim pelaburan menurun) ini secara cukup berkesan.

Bila ada salah seorang ahli qariah yang ingin membeli rumah, sebuah tabung akan dikumpul secara Qardul Hassan. Setiap keluarga mungkin mencarum katalah, C$1,000 - C$3,000 (RM3,000-RM9,000). Bakal pemilik rumah kemudian akan menduduki rumah yang dibeli dan membayar sewa kepada dirinya sendiri dan kepada tabung kewangan tadi. Ia akan membayar sewa sebanyak 10 peratus setahun dari kos rumah. Pada setiap bulan bakal pelabur ini akan membeli semula saham pelaburan di dalam rumahnya dari tabung qardul Hassan di atas.

Di dalam tempoh 10-15 tahun, rumah itu menjadi milik keluarganya setelah semua pelaburan ditebus dari tabung qardul hassan. Pelabur di dalam tabung qardul Hassan pula mendapat balik pelaburannya secara beransur-ansur sambil menikmati pulangan di dalam bentuk sewa bulanan.

Apakah tidak mungkin prinsip kewangan di atas diamalkan di dalam perniagaan kita di mana bila ada seorang peniaga memperoleh peluang perniagaan, ia akan mengumpul modal melalui skim Musyarakah Mutanaqisah ini untuk memulakan perniagaannya?

Kita boleh mula dengan menubuhkan satu akaun tabungan yang boleh diurus melalui Permodalan Waqaf untuk mengambil kira kemungkinan peluang yang akan wujud. Bila ada peluang perniagaan yang menarik ditawarkan dana dari tabung ini boleh digunakan serta merta dengan persetujuan semua penabung.

Setiap penyumbang modal akan menjadi pelabur di dalam projek perniagaan rakannya dan rakannya itu akan membeli balik modal pelaburan pada harga premium yang dipersetujui secara beransur ansur. Sementara itu setiap pelabur akan memperoleh keuntungan di dalam bentuk dividen perniagaan rakannya tadi. Mungkin juga usaha ini boleh dikoordinasi oleh Dewan Perniagaan masing-masing yang berfungsi menjaga kepentingan para ahlinya.

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT mencabar kita semua untuk memberi pinjaman kepada-Nya. Mengapakah Allah yang mencipta kita dan memiliki segalanya di dunia ini membuat cabaran untuk kita memberikan pinjaman kepada-Nya? Siapakah kita ini untuk memberi pinjaman kepada Pencipta kita? Pastinya kita perlu menyahut cabaran ini bukan kerana kita berasa belas tetapi kerana kita merasa amat merasa malu diejek melalui seruan memberi pinjam ini.

'Qardul Hassanan' Ini disebut sebanyak lapan kali di dalam tujuh surah di dalam al-Quran untuk membayangkan betapa pentingnya konsep ini. Tuntutan qardul hassanan ini disebut seiring dengan tuntutan Solah dan puasa serta usaha berjihad.

Surah Al-Baqarah ayat 245 bermaksud: "Siapakah dia yang sudi meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (Qardul Hassanan); supaya dia digandakan untuknya dengan pergandaan yang banyak? Dan Allah menahan dan meluas-lebarkan (menghamparkan) dan kepadanyalah kamu sekalian akan kembali."

Ayat Ini adalah satu tawaran terbuka dengan balasan yang berganda. Allah SWT juga mengingatkan kita bahawa Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kita.

Surah Al-Maidah, ayat 12 sebahagiannya bermaksud, "...kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik (Qardul Hassanan), maka sesungguhnya akan aku ampuni kejahatan-kejahatan kamu, dan sesungguhnya akan Aku masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."

Allah SWT menjanjikan keampunan daripada segala perbuatan jahat yang lalu jika memberikan pinjaman kepada-Nya atas niat baik selain dari balasan syurga.

Semua harta adalah milik Allah SWT. Sebagai pemegang amanah kita perlu mengurus dan melaburkan harta Allah SWT untuk memberi sumbangan faedah yang terbaik kepada ummah.

Jika kita tidak berupaya atau berkesempatan untuk menguruskan harta yang ada di tangan kita, kita perlu serahkan kepada pengurus lain yang lebih berkemampuan untuk menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai pemegang amanah

Konsep pelaburan di dalam Islam amat luas meliputi pelaburan - dari jangka pendek sehinggalah ke hari Akhirat. Di samping sumbangan jariah, Allah SWT juga menyeru umat Islam untuk memberikan pinjaman atas niat baik (qardul hasanan). Penggabungan matlamat jangka pendek dan panjang perlu menjadi asas di dalam pelaburan.

Jika kita dapat menggembleng matlamat jangka panjang - pelaburan untuk hari akhirat dengan pelaburan jangka pendek - untuk keuntungan di dunia, pastinya kita akan mendapat barakah dan ganjaran yang besar.

Penulis ialah pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) - sambungan kertas kerja Kongres Ekonomi Islam Ketiga.

No comments: