Wednesday, May 13, 2009

Iqra: Koleksi artikel 9 tokoh

Judul: Islam dan Kemodenan - Pandangan Intelektual Islam
Suntingan: John Copper, Ronald Nettler dan Mohamed Mahmoud
Penerbit: Institut Terjemahan Negara Malaysia
Pengulas: Muhd Yusuf Abu Bakar.

KUMPULAN sembilan artikel membincangkan mengenai Islam dan Kemodenan melalui perspektif berbeza daripada ilmuan kontemporari Islam hasil bengkel perbincangan ilmiah di Oxford, England, pada 1996.

Perbincangan membabitkan sembilan ilmuan termasuk Javed Majeed, John Cooper, Nadia Abu-Zahra, Mohamed Mahmud dan Abdou Filali-Ansari itu cuba melihat idea di kalangan cerdik pandai Islam pada abad ke 20. Secara keseluruhan pandangan mereka menurut penulis berkenaan mendahului pemikiran tokoh kemodenan terawal dan berpengaruh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida.

Tokoh pemikir seperti Shaikh Muhammad Said Ramadan al-Buti, di Syria; Husayn Ahmad Amin (Mesir); Mahmud Muhammad Taha (Sudan), Sir Sayyid Ahmad Khan dan Altaf Hussain Hali (India) dan Mohamed Talbi (kelahiran Tunisia) disentuh secara serius oleh pengkaji Islam berkenaan mengenai sumbangan mereka kepada dunia Islam.

Tokoh pemikir ini berasal dari pelbagai negara, menganjur dari Afrika Utara sehingga ke India. Walaupun pandangan mereka agak berbeza terhadap pemikiran Islam, namun isu ditonjolkan merapatkan hubungan antara mereka.

Buku ini hasil bengkel, yang membuat penilaian semula terhadap tokoh pemikir dan idea mewakili pemikiran Islam abad ke-20. Koleksi artikel yang dimuat di dalam buku ini turut menekankan keutamaan dalam konteks sejarah untuk memahami al-Quran.

No comments: