Monday, May 25, 2009

Didikan seimbang jamin kekuatan akidah, kemuliaan akhlak anak

ANAK anugerah Allah cukup berharga kepada ibu bapa serta amanah untuk dipelihara dengan sempurna termasuk memastikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amanah ini akan ditanya Allah di akhirat nanti, apakah kita sudah menunaikannya dengan sebaiknya ataupun mengkhianatinya.

Islam tampil sebagai model terbaik memberi bimbingan dan panduan kepada manusia untuk melahirkan sebuah keluarga bahagia, dirahmati serta diredai. Ibu bapa sentiasa mengharapkan dikurniakan anak salih yang bakal menjadi penyejuk mata dan penawar hati.

Anak bukan saja dapat membantu ketika di dunia bahkan diharap dapat membantu hingga ke alam akhirat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan kepadanya."

Jika berhasrat dan mengidamkan untuk mendapat zuriat terbaik dan salih, maka ibu bapa mestilah memberikan pendidikan sempurna kepada anak dengan ilmu fardu ain serta fardu kifayah.

Antara perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa dalam proses melahirkan zuriat yang salih ialah sentiasa berdoa kepada Allah kerana ia adalah amalan dilakukan nabi dan rasul.

Firman Allah yang bermaksud: "Wahai tuhan kami kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar (menerima) doa permohonan." (Surah Ali-Imran, ayat 38)

Nabi dan rasul mengutamakan zuriat yang salih dalam kehidupan mereka, walaupun zuriat itu belum dilahirkan lagi, mereka berdoa kepada Allah supaya dikurniakan zuriat keturunan yang baik. Ini memberi gambaran dan contoh kepada manusia untuk diamalkan.

Di samping berdoa, hendaklah kita memberi pelajaran sempurna dari segi fardu ain dan kifayah semoga mereka dapat membangunkan diri, masyarakat serta negara.

Akidah adalah asas yang perlu diberi perhatian dan keutamaan, kerana akidah yang mantap mampu menjamin kebahagiaan serta kecemerlangan hidup manusia di dunia dan akhirat. Anak yang mempunyai pegangan akidah mantap tidak akan mudah menyeleweng atau diselewengkan.

Penekanan daripada sudut ibadah yang sempurna melambangkan sifat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, sebagai tanda penyempurnaan jalinan hubungan dengan Allah sepanjang masa dengan sentiasa menyerahkan segala jiwa dan raganya terhadap setiap suruhan, meninggalkan segala larangannya pada setiap masa.

Melakukan ibadah kepada Allah dapat menyedarkan anak sifat manusia sebagai hamba bersesuaian firman-Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya solatku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam." (Surah al-An'am, ayat 162)

Memiliki akhlak terpuji lambang kecemerlangan dan keindahan terhadap keperibadian seorang Muslim sejati. Akhlak terpuji menyebabkan seseorang itu dihormati dan akhlak mulia adalah amalan paling berat dalam timbangan di akhirat.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Tidak ada sesuatu yang lebih berat diatas neraca timbangan seseorang hamba di hari kiamat selain dari akhlak yang mulia."

Setiap ibu bapa perlu memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak daripada sumber yang halal serta menjauhi sumber subahat, apatah lagi daripada sumber haram seperti rasuah, riba dan penipuan.

Rezeki halal bukan saja membawa keberkatan, juga dapat melahirkan zuriat yang pintar dan sihat, akhirnya mendorong seseorang ke arah melakukan kebaikan di dunia serta mendapat rahmat Allah di akhirat.

Firman Allah yang bermaksud: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Surah al-Baqarah, ayat 168)

Marilah bersama memberikan pendidikan sempurna kepada anak demi melihat generasi terbaik pada masa depan. Korbankan sedikit masa dan harta untuk mereka, berikan kasih sayang serta tunjukkan contoh terbaik.

No comments: