Friday, April 3, 2009

Kepemimpinan tentukan nasib peradaban bangsa

Oleh Ibrahim Abdullah

PERSOALAN kepemimpinan adalah persoalan penting dan strategik, dengan lain kata kepemimpinan menentukan jatuh bangun sesebuah bangsa dan negara. Justeru, ia sangat menentukan nasib sesebuah masyarakat dan peradaban.

Sejarah sudah membuktikan, salah satu ciri masyarakat unggul dan menguasai peradaban adalah masyarakat yang memiliki pemimpin berwibawa, tegas, adil, berpihak pada kepentingan rakyat, mempunyai visi kuat serta mampu menghadirkan perubahan ke arah lebih baik.

Ajaran Islam secara tegas menyatakan kepemimpinan adalah mercu yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Al-Quran banyak memberi gambaran adanya hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf, seorang nabi yang memegang amanah mengurus kewangan dan perekonomian negara. Nabi Yusuf dengan bermodalkan kejujuran dan kecerdasannya mampu menyelamatkan Mesir daripada krisis makanan dan ekonomi berpanjangan.

Di bawah kepemimpinannya, Mesir mampu mempertahankan tingkat kemakmurannya, meskipun keadaan perekonomian global pada waktu itu berada dalam situasi tidak baik akibat musim kemarau berpanjangan beberapa lama.

Demikian juga kepemimpinan Rasulullah SAW, yang mampu menciptakan revolusi peradaban hanya dalam masa 23 tahun. Baginda SAW adalah model pemimpin yang sangat luar biasa dan tidak ada tandingannya, diakui oleh dunia.

Potensi sahabat mampu dioptimumkan dengan baik sehingga mereka dapat menjadi contoh teladan masyarakat. Contohnya, Abdul Rahman bin Auf, dengan potensi dimilikinya oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai kunci penting yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kemudian, Abu Bakar dan Umar yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebagai negarawan besar. Demikian juga Khalid bin Walid yang dioptimumkan peranannya sebagai jeneral perang yang sangat disegani dan digeruni dunia waktu itu.

Ali bin Abi Talib pun dididik Rasulullah SAW menjadi ilmuwan dan pemimpin yang dipersiapkan sejak usia muda belia. Masih banyak sahabat lainnya yang mampu melakarkan sejarah kejayaan mereka dalam peradaban manusia.

Yang sangat luar biasa adalah Rasulullah SAW mampu menjadikan mereka sebagai pasukan yang mantap dan sepadu. Sehingga melalui usaha mereka, dakwah Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia.

Semua membuktikan bahawa persoalan kepemimpinan bukan persoalan remeh dan kecil yang boleh dipermainkan. Ia adalah persoalan serius yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat.

Justeru, ajaran Islam mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, sebab tersalah pilih bererti sama dengan turut terjebak dalam menciptakan kesengsaraan masyarakat. Tanggungjawab pemimpin sangat besar dan berat di hadapan Allah dan manusia.

Wajarlah jika Rasulullah SAW tidak pernah dapat tidur nyenyak sebelum memastikan masyarakatnya boleh tidur dengan nyenyak. Bahkan hal itu terbawa hingga menjelang ajal Baginda. Rasulullah sangat khuatir nasib umatnya.

Teladan yang wajar diambil, Baginda SAW terus ingat nasib rakyat hingga nyawa berpisah dari jasad. Kerana itu, Rasulullah SAW mengingatkan bahawa pemimpin yang baik dan adil akan menjadi salah satu daripada tujuh golongan yang mendapat naungan serta perlindungan Allah di hari kiamat.

Sebaliknya, pemimpin yang tidak amanah, menyeleweng, rasuah, adalah salah satu daripada tiga kelompok dikategorikan sebagai penyakit kronik agama, yang hanya akan membawa kemudaratan dan kesusahan bagi agama serta masyarakat.

Ciri pemimpin yang baik ialah sentiasa bersikap adil dan menjunjung tinggi kebenaran. Pentingnya masalah ini sehingga Rasulullah SAW menyatakan, satu jam keadilan memimpin, jauh lebih baik dibandingkan dengan seribu rakaat solat sunat.

Kedua, sentiasa menjadi pembela dan penolong sehingga masyarakat berasa aman, sejahtera, selesa dan terlindung. Kehidupan menjadi tenteram, selamat dan bahagia. Tindakannya tidak merugikan rakyat, walaupun terjadi konflik antara kepentingan elit dan rakyat kecil, ia memilih membela kepentingan rakyat kecil keseluruhannya.

Ketiga, berpihak dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Contohnya, Khalifah Umar adalah pemimpin yang selalu mengawal setiap malam, memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Tidak hanya itu, malahan beliau menyatakan, “Jangankan manusia, haiwan pun tidak boleh ada yang kelaparan ketika pemerintahannya.”

Begitu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mampu menangani kemiskinan rakyatnya melalu institusi zakat, pada masa pemerintahannya sehingga dikenali sebagai khalifah yang paling adil. Itulah model dan contoh teladan kepemimpinan yang dirindu, yang mampu membawa rakyatnya ke mercu kejayaan dunia dan akhirat.

No comments: